Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 11 May 2012 10:00:00 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2012. május 16.
szerda 11 óra


Vanyó József

ELTE, Elméleti Fizikai Tanszék
EKF, Fizikai Tanszék

"Tehetetlen részecskék mozgásának kísérleti
és szimulációs vizsgálata örvényes áramlásban"

A tehetetlen részecskék mozgásának vizsgálata igen sok természeti
jelenség megértésénél alapvető jelentőségű. Az általunk vizsgált
áramlás rendkívül egyszerű módon előállítható laboratóriumban: egy
aránylag nagyobb főzőpohárba vizet keverünk mágneses keverővel. A
kialakuló örvényes áramlás tölcsérjének közepébe egy a víznél kisebb
sűrűségű golyót helyezünk. A golyót a lefelé áramlás a vízfelszín alá
viszi, és a golyó az áramlás tengelyében zegzugos mozgást végez.

Megalkottunk egy modelláramlást, amiben a golyó mozgását a
Maxey-Riley egyenlet egy olyan módosított változata alapján
számítjuk, amelyben a Stokes-féle közegellenállási erőt - a magas
Reynolds-szám miatt - egy empirikus közegellenállással
helyettesítjük. A modell sok tekintetben visszaadja a golyó
mozgásának főbb jellemzőit, és vizsgálata során egy érdekes jelenség
is az ölünkbe hullik.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page