Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Varga Dezso hirei a CERN-bol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Varga Dezso hirei a CERN-bol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Varga Dezso hirei a CERN-bol
  • Date: Thu, 19 Apr 2012 17:11:58 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára


Varga Dezső

(KRFT-CERN)

Hírek a CERN-ből:
Higgs-keresés, fénysebességmérés az OPERA-nál,
detektorfejlesztési eredmények

Az előadás három, egymással leginkább a CERN-en keresztül kapcsolódó
kísérleti részecskefizikai témát érint. A Higgs részecske keresésének
eredményei nem konkluzívak, érdekes viszont hogy számszerűen mennyire
nem, illetve ha létezik, hol rejtőzhet a részecskefizika utolsó
ereklyéje. Az OPERA kísérlet nagy érdeklődést kiváltott híre, a
fénysebességnél gyorsabbnak tűnő neutrínó megnyugtatóan lelassult. Az
előadásban áttekintem a mérés kritikus részleteit, lehetőséget adva a
tanulságok levonására. Végül beszámolok a REGARD nevű, ELTE KRFT -
Wigner FK együttműködésben futó detektorfejlesztő csoport néhány érdekes
eredményéről.


Az előadás kezdete: április 24-én, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.  • [Fizinfo] KRFT tea: Varga Dezso hirei a CERN-bol, Geszti Tamás, 04/19/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page