Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Neukomm Gyula sírjának megkoszorúzása szombaton 3-kor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Neukomm Gyula sírjának megkoszorúzása szombaton 3-kor


Chronological Thread 
  • From: Radnai Gyula <radnaigyula AT ludens.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: bolyai.tarsulat AT renyi.mta.hu, szerk AT komal.hu, Természet Világa <termvil AT mail.datanet.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Neukomm Gyula sírjának megkoszorúzása szombaton 3-kor
  • Date: Tue, 17 Apr 2012 13:54:24 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves kutató és tanár kollegák, akik még emlékeznek Neukomm Gyulára!

1952-től haláláig, 1957-ig Neukomm Gyula volt a KöMaL, lánykori nevén "Mat Lapok" felelős szerkesztője. Mint a Kemény Zsigmond gimnázium tanára, az elsők között kapta meg a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó díját 1951-ben. Két legismertebb tanítványa Kárteszi Ferenc ill. Fried Ervin. 1952-től a szerkesztőség helyet is kapott a minisztériumban egészen 1956-ig, amikor is "egy apró elszólása miatt kitették a szerkesztőséget a minisztériumból" (Lukács Ottó visszaemlékezése 1993-ból). Neukomm Gyula mindig is igazságszerető ember volt, határozott kiállása segítette például a piaristáknál érettségizett Szatmáry Zoltán egyetemre kerülését 1957-ben. Nem sokkal utána kapta meg harmadik szívinfarktusát, 1957. október 9-én hunyt el íróasztala mellett, a Lapok szerkesztése közben. 50 évvel később, 2007-ben sikerült sírját újabb ötven évre védetté nyilváníttatni, s most, születésének 120. évfordulóján a KöMaL szerkesztősége és Gyula bácsi még éló tisztelői közreműködésével fogjuk megkoszorúzni a sírt a rákoskeresztúri Új Köztemetőben.

Találkozunk szombaton, április 21-én délután háromnegyed háromkor a temető főbejáratánál, ahonnan 10-15 perc kényelmes sétával elérhetjük a sírt, amelynek koordinátái:

7. parcella, XIII. sor, 1. sír.

Példaképpen (messze a teljesség igénye nélkül) álljon itt néhány személy neve, akik a Neukomm Gyula által kezdeményezett és vezetett - azóta is élő - pontversenyben 1952 és 1957 között az élen álltak, és többen az Eötvös- ill. a Kürschák-versenyen is szépen szerepeltek. Arra kérjük a Fizinfo minden tisztelt Olvasóját, aki közülük bárki élő személyt ismer, tájékoztassa az illetőt a koszorúzásról (hátha nem olvassa a Fizinfot), ill. küldje tovább ezt a közleményt olyan internetes oldalakra, ahol az érdekeltek közül többen is elolvashatják.

Kántor Sándor, Csonka Pál, Kovács László (Debrecen), Zawadowski Alfréd, Gaál István, Vigassy József, Siklósi Péter, Gratzer György, Eördögh László, Bártfai Pál, Beleznay Ferenc, Biczó Géza, Quittner Pál, Legéndy Károly, Uray László, Vértes Péter, Csiszár Imre, Zsombok Zoltán, Rázga Tamás, Szabados József, Szeidl Béla, Geszti Tamás, Jedlovszky Pál, Jakubovits János, Orlik Péter, Deseő Zoltán és Katalin, Makkai Mihály, Frivaldszky Sándor, Schipp Ferenc, Papp Kálmán, Szatmáry Zoltán, Argay Gyula, Csapody Miklós, Bácsy Ernő, Solt György, Rockenbauer Magda és Antal, Beliczky Géza és Tibor, Danassy Károly, Győry Kálmán, Sárközy András, Máté Levente, Magos András, Tusnády Gábor, Szász Domokos, Endrődy Tamás, Kolonits Ferenc, Bartha László, Papp Éva, Máthé Csaba és Zsolt.

Reméljük jó idő lesz és szépen emlékezhetünk meg Neukomm Gyuláról.

Radnai Gyula
a KöMaL fizika szerkesztőségének vezetője

  • [Fizinfo] Neukomm Gyula sírjának megkoszorúzása szombaton 3-kor, Radnai Gyula, 04/17/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page