Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal kutatói állások - Atomki

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fiatal kutatói állások - Atomki


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal kutatói állások - Atomki
  • Date: Tue, 17 Apr 2012 10:44:13 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Pályázati felhívás

Az MTA Atommagkutató Intézete pályázatot hirdet fiatal kutatói álláshelyek
határozott idejű (max. 3 évig terjedő) betöltésére 2012. szeptember hó
15-étől az alábbi 5 tématerületen:

1) Mag- és asztrofizikai kutatás
2) Atomfizikai kutatás
3) Környezetkutatás, ionnyaláb-analitika
4) Felületfizika, mikromegmunkálás
5) Elméleti kutatások

A tématerületek 21 konkrét kutatási témára bontott, részletesebb leírása a
http://www.atomki.hu/fiatal_kutato/fk12temak.pdf címen található. A
pályázók a felsorolt 21 téma közül alternatíve többet is megjelölhetnek.
Érdeklődni az Atomki igazgatói titkárságán lehet Leiter Erzsébetnél a 52
509260 számú telefonon, vagy a
leiter AT atomki.hu
e-mail címen.

Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett (vagy 2012-ban végző), valamint
állásban lévő vagy egyéb ösztöndíjban részesülő diplomások, PhD-hallgatók,
kutatók, akik egyébként megfelelnek a pályázat feltételeinek. PhD
fokozattal nem rendelkező jelentkezők esetén előnyt jelent, ha a pályázó
jelentkezett a Debreceni Egyetem valamelyik szakirányú doktori iskolája
hallgatójának is.
A pályázat feltételei:

egyetemen, mesterképzésben szerzett természettudományi diploma,
vagy egyetemen, mesterképzésben szerzett mérnöki diploma (Az ötéves,
osztatlan képzés ebből a szempontból mesterképzésnek számít.);

30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó
életkor;

kezdeti tudományos (pl. diákköri) tevékenység;

büntetlen előélet.

A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai szerint, az
illetmény megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján
történik.
A pályázatoknak egy példányban 2012. július 1. napján 16 óráig kell zárt
borítékban beérkezniük az MTA Atommagkutató Intézetének igazgatói
titkárságára (4032 Debrecen, Bem tér 18/c).
Postacím: Dr. Fülöp Zsolt igazgató
Debrecen, Pf. 51., 4001
Az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a pályázat
anyagának elektronikusan rendelkezésre álló részét elektronikus levél jól
azonosítható mellékleteként is küldjék be a
leiter AT atomki.hu
címre.
A pályázatnak tartalmaznia kell

a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét),
telefonszámát, e-mail-címét;

a pályázatkiírásban szereplő tématerületek közül a
kiválasztott(ak) megnevezését (vagy a
http://www.atomki.hu/fiatal_kutato/fk12temak.pdf címen szereplő 21 témából
a kiválasztott(ak) megnevezését);

eddigi tudományos, tudományos diákköri tevékenységének
ismertetését a megjelent közlemények felsorolásával, esetleg a
szakdolgozat, diplomamunka rövid kivonatával;

a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének
másolatát, valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló
bizonyítvány(ok) másolatát;

egy ajánlást a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége
alapján ismerő szaktekintélytől.

Az eredményről a pályázók 2012. július 31-ig értesítést kapnak.

Debrecen, 2012. április 16.

Fülöp Zsolt s.k.
igazgató

  • [Fizinfo] Fiatal kutatói állások - Atomki, Zoltan Mate, 04/17/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page