Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 13 Apr 2012 10:01:27 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2012. április 19., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban


Varga Imre (BME, Fizikai Intézet):

"Multifrakál állapotok az Anderson-féle fém-szigetelő átalakulásnál"


Kivonatos ismertetés:
A rendezetlenség hatására a nem-kölcsönható elektronok viselkedése hirtelen megváltozhat: fém-szigetelő átmenet jöhet létre magasabb dimenzióban. Ezt az átalakulást P. W. Anderson 1958-ban jósolta meg és ez a probléma azóta is a szilárdtest fizika egyik sokat vizsgált területe. A fémes rendszerekben az elektron állapotok kiterjedtek lehetőséget adva elektromos illetve hővezetésre.
A szigetelőkben viszont az erősen lokalizált elektronok legfeljebb ú.n. "hopping" típusú vezetésben vehetnek részt. Éppen az átalakulás körül az rendszer állapotai mindkét oldal tulajdonságainak egy különleges keverékét hozzák létre, amit csak multifraktál analízis segítségével tudunk leírni. Előadásomban az Anderson-féle fázisátalakulásról illetve a kritikus pontban megjelenő multifraktál állapotokról valamint ezen komplex állapotok jelenlétének következményeiről fogok számot adni.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page