Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Gyorgy Krisztina, Ihor Korolov

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Gyorgy Krisztina, Ihor Korolov


Chronological Thread 
  • From: Peter Hartmann <hartmann.peter AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Gyorgy Krisztina, Ihor Korolov
  • Date: Thu, 12 Apr 2012 09:00:20 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


W I G N E R S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

GYÖRGY KRISZTINA (MTA Wigner FK SZFKI):
"Atomabszorpciós spektrometriai kutatások optikai egykristályok vizsgálatára
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2012. április 17. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFKI, I. épület 1. emeleti TanácsteremW I G N E R S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

IHOR KOROLOV (MTA Wigner FK SZFKI):
"Experimental study of asymmetric charge exchange reactions (munkabeszámoló)"

Idõpont: 2012. április 17. (kedd) 10:30
Hely: MTA Wigner FK SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

sem-admin AT szfki.hu


  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Gyorgy Krisztina, Ihor Korolov, Peter Hartmann, 04/12/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page