Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Bakos József 80. születésnapja alkalmából rendezett szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Bakos József 80. születésnapja alkalmából rendezett szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Djotyan Gagik <djotyan.gagik AT wigner.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Bakos József 80. születésnapja alkalmából rendezett szeminárium
  • Date: Wed, 29 Feb 2012 09:40:07 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Bakos József 80. születésnapja alkalmából rendezett, az MTA Wigner FK –ban március 6-án, kedden 14 órakor kezdődő szemináriumra.

A szeminárium programja:

Krausz Ferenc: Attoszekundumos lézerfizika (címet később pontositjük)

Juhász Tibor: Lézerplazma és szemsebészet

Az előadások helyszíne: KFKI Kampusz, MTA Wigner FK
1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. 1. ép. 1. em. Tanácsterem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
  • [Fizinfo] Bakos József 80. születésnapja alkalmából rendezett szeminárium, Djotyan Gagik, 02/29/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page