Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes --Makk Peter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes --Makk Peter


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Mihaly <mihaly AT phy.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes --Makk Peter
  • Date: Thu, 23 Feb 2012 11:21:29 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Makk Péter
"Investigation of atomic and molecular nanojunctions beyond conductance histograms"
című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:
2012. február 24. (péntek) 14 óra
BME F. épület. III. lépcsőház, II. em. 13.
(1111 Budapest, Budafoki út 8.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/  • [Fizinfo] PhD vedes --Makk Peter, Gyorgy Mihaly, 02/23/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page