Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma - emlekezteto

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma - emlekezteto


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma - emlekezteto
  • Date: Thu, 29 Sep 2011 09:25:55 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Gabányi Krisztina (MTA-BME-KGO Fizikai Geodézia és Geodinamikai
Kutatócsoport)

Cím: TeV forrás a Galaxis síkjában: Tejúton innen vagy túl?

Kivonat:
Dél-Afrikában mûködik a négy, légköri Cserenkov-sugárzást észlelõ
teleszkópból álló, nagy energiás gamma-tartományt (>100 GeV) vizsgáló High
Energy Stereoscopic System (HESS). A HESS kollaboráció a galaxis síkját
vizsgálja halvány, távoli gammaforrások után kutatva. Ezen program
keretében fedezték fel a HESS J1943+213 jelû felbontatlan gammaforrást
(Abramowksi et al., 2011). A felfedezõk közlik a vizsgált forrás
lehetséges röntgen, rádió és infravörös tartományban megfigyelt
megfelelõit. A rendelkezésükre álló adatok alapján azt tartották
legvalószínûbbnek, hogy a forrás egy BL Lacertae objektum. A TeV-forrás
feltételezett rádió megfelelõjét a European Very Long Baseline
Interferometry Network (EVN) segítségével vizsgáltuk, emellett
felhasználtunk archív rádió kontinuum és HI adatokat is. Eredményeink
megerõsítették, hogy a rádióforrás azonos a HESS által megfigyelt TeV
forrással, viszont a korábbi BL Lacertae interpretációt nem támasztják
alá. A forrás nagyobb környezetét vizsgálva viszont olyan felfedezést
tettünk, mely alapján a TeV forrás valoszínûsíthetõen egy
szupernóvarobbanás után visszamaradt pulzár által generált un.
pulzárködszel lehet, tehát mégsem extragalaktikus objektum.

Az elõadás idõpontja: 2011. szeptember 29., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
  • [Fizinfo] csillagda szeminariuma - emlekezteto, Karola_Uhlar, 09/29/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page