Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Kondor a fizikai statisztika buktatoirol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Kondor a fizikai statisztika buktatoirol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Kondor a fizikai statisztika buktatoirol
  • Date: Thu, 23 Jun 2011 08:59:49 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>KRFT tea: Kondor a fizikai statisztika buktatoirolMEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára


Kondor Imre:

Átlagok és sokaságok

A sokaságokra, azaz egy kísérlet meg nem valósult, de lehetségesnek tekintett
kimeneteleire való átlagolás gondolata a valószínűségszámítás kezdeteiig,
Pascal és Fermat vitájáig nyúlik vissza. A statisztikus fizika felépítésénél
adottnak tekintjük az ergodikus hipotézis teljesülését. Amikor a fázisátalakulások
és a szimmetria-sértés kapcsán szembe kerültünk az ergodicitás sérülésével,
fizikailag motivált extra előírások (alkalmas határfeltételek vagy infinitézimális
külső terek) bevezetésével kerültük meg a problémát. Az inhomogén, véletlen
rendszerek esetében ezek a módszerek nem működnek, ráadásul a határeloszlás-
tételektől is csak korlátozott segítséget várhatunk. számos érdekes mennyiségnek
nincs termodinamikai limesze, amelyeknek van, azok sokszor nem relevánsak az
alkalmazások szempontjából. Az előadás néhány példán illusztrálja a korrelációk
érzékenységét a kontroll paraméterek és határfeltételek kis változásaira.Az előadás kezdete: június 28-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Kondor a fizikai statisztika buktatoirol, Geszti Tamás, 06/23/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page