Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Antal Peter Gyula

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Antal Peter Gyula


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Antal Peter Gyula
  • Date: Thu, 23 Jun 2011 07:15:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

ANTAL PÉTER GYULA (MTA SZFKI):
"Hangolható, hosszú rezonátoros femtoszekundumos titán-zafír lézer
fejlesztése nemlineáris mikroszkópiai alkalmazásokhoz; és dielektrikum tükrök
csoportkésleltetése, tárolt energiája és vesztesége közötti kapcsolat
vizsgálata (PhD házivédés)"

Idõpont: 2011. június 28. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Antal Peter Gyula, Szeminarium koordinator, 06/23/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page