Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 29 Apr 2011 17:15:54 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. május 05., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Kiss Ádám
(ELTE, Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék)
"A nukleáris energia szerepe a jövő biztonságos energiaellátásában"

Kivonatos ismertetés:

A modern társadalmak működésének egyik alapvető előfeltétele a biztonságos
energiaellátás. Az nyilvánvaló, hogy az ásványi energiahordozók meghatározó részarányban történő alkalmazására épülő energiaellátás már középtávon (néhány évtizeden belül) sem tartható fenn. Ráadásul Európa gyengülő h
atalmi helyzetében a távoli szénhidrogén-forrásokhoz Közép-Európa egyre nehezebben juthat csak hozzá. Így a nem-fosszilis eredetű energiaforrások alkalmazásának kérdése jövőnk kialakításában döntő szerepet fog játszani. Ebből a szempontból a megújuló energiaforrások és az atomenergia - mint az egyetlen bizonyított nem-fosszilis alapú energiatermelő nagytechnológia
- alkalmazása jöhet számításba. Az előadásban áttekintjük az atomenergetika jelenlegi helyzetét, különös tekintettela közelmúlt Japánban bekövetkezett nukleáris katasztrófájára. Ez ráirányítja a figyelmet az atomenergia alkalmazásának kulcskérdéseire és arra, hogy mennyiben megalapozottak az atomenergia alkalmazása ellenzőinek érvei. Elemezni fogjuk a nukleáris
fűtőanyagciklus fontos mozzanatait. Így foglalkozunk az erőművek működése
biztonságának kérdéseivel, az újrafeldolgozás problematikájával, a kis
és közepes aktivitású, valamint a nagyaktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésével és a nukleáris terrorizmus lehetőségével. Rámutatunk arra, hogy a jogos kérdésekre adott megnyugtató válaszokat kell adni. Ez nagy részben a tudomány feladata is. Ezek figyelembe vételével tárgyaljuk az atomenergetika lehetséges jövőjét, a világban folytatott ígéretes fejlesztési programokat és a kilátásokat.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page