Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 01 Apr 2011 09:35:30 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. április 07., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében a földszinti 0.81 előadóban

Domokos Péter (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet)
"Nemegyensúlyi fázisátalakulás ultrahideg atomokkal optikai rezonátorban"

Kivonatos ismertetés:
Ultrahideg atomokkal folytatott `table-top' kísérletekben a kvantumtérelmélet néhány alapvető problémája tanulmányozható kvantummechanikai szinten kontrollált, hangolható rendszerek segítségével. Az előadásban egy példát ismertetek részletesen, mégpedig egy nemegyensúlyi kvantumfázisátalakulást. Egy optikai rezonátor sugárzási mezőjéhez erősen csatolt Bose-Einstein kondenzátum rendszerében a paraméterek megfelelő beállításával jól ismert modellek, például a Kuramoto-, a Dicke-, vagy a Lipkin-Meshkov-Glick-modell valósíthatók meg. Ezek a modellek különböző szinkronizációs jelenségeket, önszerveződéseket írnak le, amelyeknek a kvantummechanikai határesetét T=0 hőmérsékleten, ugyanakkor a kvantumzaj hatásának kitett, irreverzíbilis nyílt rendszerben vizsgáljuk meg.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page