Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo
  • Date: Mon, 18 Apr 2011 16:10:30 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Tisztújító Küldöttközgyűlésére

az Eötvös Loránd Tudományegyetem északi épülettömb É-0.81 termébe

Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/A

2011. május 21. szombat 10:00 órára 

Ha a küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, akkor 10:30-ra ismét összehívjuk,
és a küldöttközgyűlés a napirend előtti szakmai előadás után kezdi meg a munkáját.
Az ily módon ismételten összehívott küldöttközgyűlés határozatképes, tekintet nélkül a megjelent küldöttek létszámára

 A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A vitákban a Társulat tagjai részt vehetnek, felszólalhatnak, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott,  küldöttigazolvánnyal rendelkező küldöttek vehetnek részt.
A küldöttek a küldöttigazolványukat hozzák magukkal és azt a regisztrációnál mutassák be!

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisztelettel meghívja Önt
Tisztújító Küldöttközgyűlésére

A Küldöttközgyűlés hagyományosan napirend előtti szakmai előadással kezdődik 10:00 órakor.

Dr. LUX IVÁN:

Országos Atomenergia Hivatal, főigazgató helyettes, a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság vezetője

A fukusimai reaktorbaleset

címmel tart ismert aktualitású előadást

Az ELFT Elnöksége a következő napirendi pontokat
javasolja a Küldöttközgyűlésnek:


1. A levezető Elnök megnyitója
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése
3. Főtitkári beszámoló
    3.1. A Társulat 2010. évi közhasznúsági jelentése
    3.2. A Társulat 2011. évi költségvetése
4. A Felügyelőbizottság jelentése
5. Eseti határozathozatal az ELFT Elnökének megválasztásáról
6. Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására
7. Az ELFT helyzete és jövője, az Elnökség által felkért „ad hoc” stratégiai bizottság javaslata
8. Az Elnökség javaslata az Eötvös érem odaítélésére és a Társulat új tiszteleti tagjaira
9. Vita a 3.-8. és nyílt szavazás a 3.-7. napirendi pontokról pontonként
10. Az Elnökség visszaadja megbízatását a Küldöttközgyűlésnek
11. A Jelölőbizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására
12. Vita a jelölésekről, helyszíni jelölés, nyílt szavazás a szavazólapra kerülő jelöltekről
13. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselőkről, új tiszteleti tagokról és az Eötvös éremre jelöltről
14. A Társulat díjainak kiosztása
15. A szavazás eredményeinek kihirdetése
16. Az új Főtitkár és Elnök zárszava

A 9. pontban javasolt vita és nyílt szavazás értelemszerűen
egyenként a különálló napirendi pontok után történik

Legyen Ön is A FIZIKA BARÁTJA, csatlakozzon az Eötvös Loránd Fizikai Társulatot, mint kiemelt közhasznú szervezetet adója 1 %-ával támogatók táborához. Adószámunk: 19815644-2-41Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page