Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo
  • Date: Mon, 18 Apr 2011 15:53:00 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

 

 Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Tisztújító Küldöttközgyűlésére

az Eötvös Loránd Tudományegyetemészaki épülettömb É-0.81 termébe

Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/A

2011. május 21. szombat 10:00 órára

Ha a küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes,

akkor 10:30-ra ismét összehívjuk, és a küldöttközgyűlés

a napirend előtti szakmai előadás után kezdi meg a munkáját.

Az ily módon ismételten összehívott küldöttközgyűlés határozatképes,

tekintet nélkül a megjelent küldöttek létszámára

 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisztelettel

meghívja Önt Tisztújító Küldöttközgyűlésére

 

 

A Küldöttközgyűlés hagyományosan napirend előtti

szakmai előadással kezdődik 10:00 órakor.

 

 

Dr. LUX IVÁN:

Országos Atomenergia Hivatal, főigazgató helyettes

a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság vezetője

 

 

A fukusimai reaktorbaleset

 

címmel tart ismert aktualitású előadást

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.

A vitákban a Társulat tagjai részt vehetnek, felszólalhatnak,

de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott,

 küldöttigazolvánnyal rendelkező küldöttek vehetnek részt.

A küldöttek a küldöttigazolványukat hozzák magukkal

és azt a regisztrációnál mutassák be!

 

Az ELFT Elnöksége a következő napirendi pontokat javasolja a Küldöttközgyűlésnek:

 

 

 

1. A levezető Elnök megnyitója

2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése

3. Főtitkári beszámoló

3.1 A Társulat 2010. évi közhasznúsági jelentése

3.2. A Társulat 2011. évi költségvetése

4. A Felügyelőbizottság jelentése

5. Eseti határozathozatal az ELFT Elnökének megválasztásáról.

6. Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására

7. Az ELFT helyzete és jövője, az Elnökség által

felkért „ad hoc” stratégiai bizottság javaslata

8. Az Elnökség javaslata az Eötvös érem odaítélésére és a Társulat új

tiszteleti tagjaira

9. Vita a 3.-8. és nyílt szavazás a 3.-7. napirendi pontokról pontonként

10. Az Elnökség visszaadja megbízatását a Küldöttközgyűlésnek

11. A Jelölőbizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására

12. Vita a jelölésekről, helyszíni jelölés, nyílt szavazás a szavazólapra

kerülő jelöltekről

13. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselőkről, új tiszteleti

tagokról és az Eötvös éremre jelöltről

14. A Társulat díjainak kiosztása

15. A szavazás eredményeinek kihirdetése

16. Az új Főtitkár és Elnök zárszava

 

 

 

A 9. pontban javasolt vita és nyílt szavazás értelemszerűen

egyenként a különálló napirendi pontok után történik

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen Ön is A FIZIKA BARÁTJA,

csatlakozzon az Eötvös Loránd Fizikai Társulatot,

mint kiemelt közhasznú szervezetet

adója 1 %-ával támogatók táborához.

Adószámunk: 19815644-2-41

 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat adja ki

a magyar fizikusok és fizikatanárok

magyar nyelvű folyóiratát a Fizikai Szemlét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page