Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma - eml�keztet�

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma - eml�keztet�


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma - emlkeztet
  • Date: Thu, 14 Apr 2011 10:34:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Szenes György (ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék)

Cím: A kozmikus ionbombázás hatása a csillagközi por anyagára

Kivonat:
Elõadásomban röviden beszélek a csillagközi por keletkezésérõl,
összetételérõl és tulajdonságairól. Tudjuk, hogy a szilikátok (Mg2SiO4
-forsterite, MgSiO3 - enstatite) kb. 0.2-0.4%-a kristályos a csillagközi
porban, míg a keletkezésükkor a kristályos hányad még 15-20%. Okozhatja-e
a kozmikus sugárzás a szilikátok amorfizációját? Ennek kapcsán tárgyalom
az ionok keltette tipikus kristályhibákat rugalmas (E<1-10 keV/nukleon) és
rugalmatlan (>100 keV/nukleon) kölcsönhatás esetében, az amorfizáció
mechanizmusait, valamint a kozmikus sugárzás komponenseit. Beszámolok Ar,
Fe, Kr, Xe ionnyalábokkal besugárzott forsterite mintákon végzett
elektronmikroszkópos méréseinkrõl, és a lokális amorfizáció feltételeinek
meghatározására irányuló vizsgálatainkról. Eredményeink alapján a kozmikus
sugárzás okozta teljes amorfizáció becsült ideje Tcr.13400 Myr
(forsterite) és Tcr.1300 Myr (enstatite). A szilikátok élettartama a
csillagközi anyagban csupán kb. 400 Myr, így vizsgálataink szerint a
kozmikus sugárzás nem vezethet teljes amorfizáláshoz.

Az elõadás idõpontja: 2011. április 14., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page