Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma - eml�keztet�

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma - eml�keztet�


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma - emlkeztet
  • Date: Wed, 13 Apr 2011 11:06:13 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadók: Derekas Aliz (MTA KTM CSKI)

Cím: Triplán fedõ hármascsillag felfedezése a Kepler-ûrtávcsõvel

Kivonat:
A Kepler ultraprecíz és folyamatos fotometriája immáron több mint két éve
folyik. Az ûrtávcsõ ezalatt több mint ezer fedési exobolygójelöltet,
valamint számtalan érdekes exobolygórendszert talált. Ezeken túl, az
asztrofizika egyéb területein is fontos felfedezések megszületéséhez
járult hozzá. Elõdásomban szó lesz egy triplán fedõ hármascsillagra
vonatkozó felfedezésünkrõl, amelyben az MTA KTM CSKI számos munkatársa
részt vett. Részletesen bemutatom az ûrtávcsõ adatainak, valamint a földi
mérések feldolgozásának eredményeit. Vizsgálataink szerint a
csillagrendszer fõ komponense egy vörös óriáscsillag, körülötte pedig egy
vörös törpékbõl álló kettõscsillag kering. A felfedezést az tette
lehetõvé, hogy a vörös törpepár 45,5 naponta eltûnik a vörös óriás mögött,
közben pedig kölcsönös fedéseket is mutat 0,9 napos periódussal. Végül
kitérek a hármas rendszer különlegességeire és asztrofizikai
jelentõségére. (Derekas, A., Kiss, L. L., Borkovits, T. et al.: Science,
332, 216, 2011.)

Az elõadás idõpontja: 2011. április 13., szerda 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page