Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] álláshírdetés: posztdoktor, PhD hallgató

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] álláshírdetés: posztdoktor, PhD hallgató


Chronological Thread 
  • From: Judit Fidy <judit.fidy AT eok.sote.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] álláshírdetés: posztdoktor, PhD hallgató
  • Date: Thu, 03 Mar 2011 15:29:19 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

*A Semmelweis Egyetemen működő MTA kutatócsoportba felvételt hirdetünk*

molekuláris biofizikai - szerkezeti biokémiai kutatómunka iránt érdeklődő --

- 1. potenciális */PhD-hallgató/*

- 2. */PhD fokozattal rendelkező/ *munkatárs számára.

*/Kutatási téma/: DNS-hibajavításban alapvetően fontos fehérje komplexek képződésének és regulációjának vizsgálata*

A sejtek genetikai állományának őrzését speciális fehérjék együttese végzi, amelyek asszociátumokat képezve a nukleinsavakkal felismerik és kijavítják a genetikai hibákat. Rákos sejtek terápiája esetén viszont ezek a javító mechanizmusok a kívánt sejtpusztítás ellen dolgoznak. A projekt célja az alapvető DNS-hiba javító mechanizmusban, a homológ rekombinációban szerepet játszó nukleinsav-szerkezetek és a javító mechanizmus fehérjéiből képződő komplexek kialakulási mechanizmusának és a szabályozó hatásoknak molekuláris szintű vizsgálata. Jelenleg a centrális szerepet betöltő rekombináz, a humán Rad51 általi DNS-felismerést és a DNS szál mentén kialakuló fehérje-filamentum képződését vizsgáljuk. A munka során rekombináns vad típusú és mutáns fehérje-mintákat állítunk elő és ezek DNS-komplexeit tanulmányozzuk. Az intézetben rendelkezésre álló modern és unikális biofizikai kísérleti technikák alkalmasak a speciális szerkezetekhez kötött fehérjék kötőhelyét mechanikai, szerkezeti, kinetikai és dinamikai oldalról jellemezni és az egyes kötődési reakciókat termodinamikai paraméterekkel jellemezni. A vizsgálatokat a hidrosztatikai nyomás és a hőmérséklet függvényében végzett fluoreszcencia spektroszkópia, izotermikus titrációs kalorimetria, gyors kinetikai valamint egy-molekula érzékenységű fluoreszcencia mikroszkópiai, atomi erő mikroszkópiai és lézer-csipesz módszerek segítségével végezzük. A modern módszerek egyedülállóan széles skálája lehetőséget ad az eredeti kísérleti megközelítésekre, és a téma központi fontossága alapot jelent az eredmények iránti nemzetközi érdeklődéshez és kapcsolat építéshez.

*_Szükséges háttér:
_*

_angol nyelvtudás _*_
_*

1. Egyetemi diploma: orvos, gyógyszerész, biológus, biokémikus, fizikus (ELTE, BME), biomérnök, vegyész, vegyészmérnök.

2. Megvédett, vagy védéshez közel álló PhD fokozat fizikai/biológiai fizikai/ biofizikai/ /biomérnöki/szerkezeti biokémiai/molekuláris biológiai témakörök valamelyikéből, gyakorlat kísérleti molekuláris biológiai előkészítő munkafolyamatokban és fizikai-kémiai mérésekben.

*_Alkalmazás financiális háttere:_*

1. PhD képzés anyagi hátterét biztosító pályázati forrás, ösztöndíj lehetősége

2. Posztdoktori szintű alkalmazás /tudományos munkatársa közalkalmazotti bérskála szerint, jelenleg két évre, azonban a keret nagy valószínűséggel hosszabb távra is kiterjeszthető

*_A pozíciók betölthetősége:_*

1. PhD témába április 1-től, a képzésbe hivatalosan a 2011-es felvételi alapján lehet bekapcsolódni

2. a munkatársi állás betölthető 2011 április 1-től

*_A munkacsoport: _*

A Semmelweis Egyetem elméleti intézetébe (kb. 50 fő) integrált 4 fős kutatócsoport.

*_Kapcsolatfelvétel _*:judit.fidy AT eok.sote.hu <mailto:judit.fidy AT eok.sote.hu>20- 825 9995

--
Professor Judit Fidy, PhD, D.Sc. Dr. Med. habil.
Department of Biophysics and Radiation Biology
Faculty of General Medicine
Basic Research Center
Semmelweis University Budapest
1094 Tűzoltó utca 37-47

Phone: 36-20-825-9995
36-1-459 1500/ ext.60223

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page