Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma - eml�keztet�

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma - eml�keztet�


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma - emlkeztet
  • Date: Wed, 2 Mar 2011 12:24:34 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Sárneczky Krisztián (MTA KTM CSKI)

Cím: PISTA mindent lát

Kivonat:
Vagy legalábbis mindent szeretne, amit csak lehet. A tavaly októberben
útjára indított PIszkéstetõ Supernova and Trojan Asteroid (PISTA) Survey
elsõsorban Trójai kisbolygók felfedezését tûzte célul, de a távcsõidõ jobb
kihasználása érdekében a felvételeken feltûnõ valamennyi változást,
elsõsorban tranziens jelenségek feltûnését igyekszünk észrevenni. A
Jupiter trójai felhõi ma már jól ismertek, nem így a távolabbi
óriásbolygókat kísérõ aszteroidák. A Neptunusz pályája mentén már hét
Trójai kisbolygót ismerünk, de jelenleg még minden újabb felfedezés komoly
jelentõséggel bír a felhõ paramétereinek meghatározásában. A Szaturnusz
trójai kisbolygóit még nem sikerült megtalálni, és az elméletek is nagyon
ellentmondásosak ennek létezésével kapcsolatban. Itt a negatív és a
pozitív megfigyelés is igen komoly megszorításokat adhat az elméletekre. A
PISTA keretében tucatnyi elõre kiválasztott területet fotografálunk
rendszeresen a mátrai Schmidt-teleszkóppal. A területeket úgy
választottuk, hogy a két említett külsõ óriásbolyó trójai felhõi mentén
legyenek, ugyanakkor gazdag Abell galaxishalmazok is találhatók a képeken,
hogy - a Konkoly Obszervatórium hagyományait folytatva - minél több
szupernóvát is felfedezhessünk a képeken. Az elõadás a program eddigi
eredményeit mutatja be.

Az elõadás idõpontja: 2011. március 3., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page