Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma - eml�keztet�

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma - eml�keztet�


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma - emlkeztet
  • Date: Wed, 23 Feb 2011 16:04:56 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Regály Zsolt (MTA KTM CSKI)

Cím: Bolygóbölcsõk infravörös spektroszkópiája

Kivonat:
Annak ellenére, hogy több mint félezer exobolygót ismerünk, eleddig nem
sikerült megfigyelni azokat születésük közben. Az óriásbolygók a fiatal
csillagok körüli protoplanetáris korongok legbelsõ, gázban gazdag
régióiban keletkeznek - legalábbis az elméletek ezt jósolják. A 100pc
távolságban lévõ korongok belsõ R<5AU tartományát jelenlegi mûszerekkel
nem tudjuk térben felbontani, ám a CO-mulekula nagyfelbontású
közeli-infravörös spektroszkópiája kiválóan alkalmas annak vizsgálatára.
Az akkréciós korongok közeli-infravörös spektrumának keletkezéséhez vezetõ
fizikai folyamatok rövid ismertetését követõen elõadásom elsõ felében egy
olyan újszerû módszert mutatok be, melynek segítségével a korongba még
beágyazódott óriásbolygók detektálása válik lehetõvé. Numerikus modelleink
szerint a korongban keringõ óriásbolygó hatására a gáz excentrikus
pályákon kering a bolygó által nyitott rés közelében, ami a
Doppler-effektuson keresztül permanens, illetve idõben változó zavarokat
okoz a korong által kisugárzott CO-emisszióban. Vizsgálatainkat
kiterjesztve olyan rendszerekre, amelyekben a kísérõ tömege összemérhetõ a
központi csillagéval - tehát fiatal kettõs rendszerekre - azt találtuk,
hogy a korongbeli gáz mindenhol excentrikus pályán kering, azaz az egész
korong excentrikus. Ez a korongba ágyazott bolygó esetében feltárt
jelenséghez hasonló módon a CO vonalprofilok permanens aszimmetriáját
eredményezi, melyen keresztül a korong excentricitása meghatározhatóvá
válik. Tudjuk, hogy a bolygómag-akkréciós folyamatot lényegesen
befolyásolja a korong excentrikussága, így annak detektálása fontos
következményeket vonhat maga után a bolygókeletkezési elméletek
tekintetében. Elõadásom második felében a kettõs rendszerek fõkomponenese
körüli korongok globális excentrikusságának kialakulását és a korong által
kisugárzott emissziós CO vonalak alakjának torzulását prediktáló numerikus
vizsgálatainkat mutatom be.

Az elõadás idõpontja: 2011. február 24., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page