Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma - eml�keztet�

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma - eml�keztet�


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma - emlkeztet
  • Date: Wed, 16 Feb 2011 11:59:43 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Kovács Tamás (MTA KTM CSKI)

Cím: Káosz nyílt Hamilton-rendszerekben

Kivonat:
Az elõadás elsõ felében bemutatom a dinamikai rendszerekben megfigyelhetõ
kaotikus viselkedés általános jellemzõit, ezen belül annak véges idejû
változatának elméleti hátterét. Mindezek során számba veszem azt a tényt,
hogy konzervatív problémák esetében a kaotikus tranziensek szórási
folyamat formájában írhatók le. A második részben részletesebben tárgyalom
a kaotikus szórás kis szabadsági fokú égi mechanikai rendszerek
stabilitásvizsgálatában betöltött szerepét, különös tekintettel a
fázistérben megfigyelhetõ nyereghalmaz tulajdonságaira. Magyarázatot adok
továbbá a stabil tartományok határán kialakukó ún. ,,ragadós pályák''
kvalitatív viselkedésére és az égi mechanikában betöltött fontos
szerepükre. Végezetül felvázolom, hogy a véges idejû kaotikus vislekedés
megértése miként szolgálhatja az exobolygó-rendszerek dinamikájának
mélyebb megismerését.

Az elõadás idõpontja: 2011. február 17., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page