Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma - emlekezteto

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma - emlekezteto


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma - emlekezteto
  • Date: Wed, 2 Feb 2011 09:35:16 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Simon Attila (MTA KTM CSKI)

Cím: Szakmai tapasztalatok a McDonald Obszervatóriumban

Kivonat:
Texas Egyetemi tanulmányutam során lehetõségem volt az eddig inkább
fotometriai ismereteim mellett mélyebben elmerülni a spektroszkópia
területén is. Fõ feladatom spektrumvonalak biszektorainak kiszámítása,
illetve a biszektorok idõbeli változásának vizsgálata volt, olyan módon,
hogy az általam írt program ezeket a feladatokat automatikusan el tudja
végezni, akár több ezer spektrumvonalra is, bevatkozás nélkül. Az
eredményekbõl a csillagok aktivitásának változásaira tudunk következtetni,
és megvizsgálhatjuk, milyen korrelációban állnak a radiális sebesség
adatokkal. A három hónap alatt volt lehetõségem ellátogatni a McDonald
Obszervatóriumba, ahol 3 éjszaka tranzitos exobolygókat (HAT-P-25 és
WASP-33) mérhettem a 0.8m-es távcsõvel. Emellett a maradék éjszakákon
betekinthettem a 2.1 m-es távcsõ mûködésébe, valamint megtanultam kezelni
és spektroszkóiai méréseket végezni a 2.7 m-es Harlan J. Smith
teleszkóppal, melyet a Kepler célpontok megerõsítésére is használnak.
Végül beszámolok a 91 szegmensbõl álló óriás, a 11.1 x 9.8 méteres
Hobby-Eberly teleszkópnál tett látogatásomról is.

Az elõadás idõpontja: 2011. február 3., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.  • [Fizinfo] csillagda szeminariuma - emlekezteto, Karola_Uhlar, 02/02/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page