Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] debreceni programok: tanári műhely+szakkör

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] debreceni programok: tanári műhely+szakkör


Chronological Thread 
  • From: egray AT dragon.unideb.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] debreceni programok: tanári műhely+szakkör
  • Date: Thu, 20 Jan 2011 08:46:01 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MŰHELY

Kedves Kollégák!

A Fizikatanárok Debreceni Műhelye következő foglalkozása február 16.-án szerdán este fél hattól lesz. (Debrecen,Bem tér 18/a) A program két részből áll.
1. AZ ATOMMAGFIZIKA ALAPJAINAK KÍSÉRLETES TANÍTÁSA A KÖZOKTATÁSBAN: Új lehetőségek
(Raics Péter)
2. A Debreceni Egyetem Fizikai Intézete, a TEK egy TAMOP pályázatának részeként
elnyert egy Disszeminációs projektet. A projekt bemutatása. (Kun Ferenc)

Részletek:

Raics Péter:

AZ ATOMMAGFIZIKA ALAPJAINAK KÍSÉRLETES TANÍTÁSA A KÖZOKTATÁSBAN: Számítógépről működő
GM-csövek.

A kvantumfizikai jelenségek általában nehezen szemléltethetők egyszerű kísérleti
eszközökkel. Ugyanakkor a modern tudomány és technika eredményeinek megértése nagyon
fontos mind a gyakorlati élet, mind az általános szemléletformálás szempontjából. A
radioaktivitás jelenségeinek, a magfizikai folyamatoknak kísérletekkel történő tanítása
élményszerűvé teheti ezt a szokatlan tudásanyagot is.
Számítógépről működő GM-csövek segíthetnek az iskolákban az állapotok bomlása, felezési
idő, véletlenszerű jelenségek, részecskesugárzások tulajdonságai, sugárvédelem, földi és
kozmikus eredetű háttér, környezeti radioaktivitás, részecskék közötti idő- és térbeli
kapcsolatok megértésében.
Központi eszközparkkal látogatás, kihelyezett órák és szakkörök vagy
internetes közvetítés révén elérhetővé tehetők ködkamrás kísérletek
alfa-részecskékkel,neutronokkal, továbbá radioaktív izotópok előállítása és
tulajdonságaik vizsgálata, a modern sugárzásmérő berendezések megismerése.

Időtartam kb. 1 óra

Kun Ferenc:

A Debreceni Egyetem Fizikai Intézete, a TEK egy TAMOP pályázatának részeként
elnyert egy Disszeminációs projektet. A projekt célja:

- a tehetséggondozás új formáinak kialakítása,
- a természettudományok élményszerű, kreatív bemutatása,
- a fizikán keresztül a műszaki és természettudományos képzés
népszerüsítése,
- a tehetséges fiatalok felkarolása és megtartása a régióban.

A projekt célcsoportját elsősorban a középiskolás diákok, tanáraik és szüleik
jelentik Debrecenben és a város vonzáskörzetében. A projekt nagyon fontos
távlati célja felkészülés az AGORA, a Tudományok palotája lehetőségeinek
kihasználására, a vele történő; együttműködésre. A tanári műhely keretében röviden
bemutatjuk, hogy a kétéves futamidő alatt milyen projektelemeket tervezzünk megvalósítani
és a projekt milyen sokszínű lehetőségeket kínál fizikatanárok és középiskolák számára is.

Időtartam: kb fél óra

Szeretettel várunk minden érdeklődőtSZAKKÖR

A Fizikai Intézet tehetséggondozó szakköre következő foglalkozása február 4.-én, ismét
pénteken délután 3-tól kezdődik.
Gyülekezés: Debrecen, Bem tér 18/a, Kis. Fiz. tsz. portája.
Áramkörökben, illetve rugalmas közegekben kialakuló rezonancia jelenségeket fogunk
létrehozni és megvizsgálni.

A programban kísérletezés és igény szerint az eredmények matematikai értelmezése is
helyet kap majd.
Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat.

üdvözlettel:
Egri Sándor-------------------------------------------------------
A levelet a DE TEK levelezőrendszeren keresztül küldték

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page