Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] 5 éves fizikusképzést!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] 5 éves fizikusképzést!


Chronological Thread 
  • From: raics AT tigris.unideb.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] 5 éves fizikusképzést!
  • Date: Tue, 21 Dec 2010 20:42:20 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Én javasolom az 5 éves fizikusképzés újraindítását.
Sőt! A "kutatószakokon" (matematikus, vegyész, biológus, ...) ugyanezt kellene tenni. (Talán még a bölcsészeknél is?)

A Felsőoktatási törvény tervezetében lehetőség van az osztatlan képzés visszaállítására a tanárszakon kívül is. A fizikusképzéssel kapcsolatban ezt a kérdést az ELFT december 17-i vitaülése is tárgyalta és nem javasolja:
"A nagyszámú mesterszakos kimenet, amelyet egyre tudatosabban használnak a mesterszakra felvételiző hallgatók, a 3+2 kétciklusú képzési szerkezet mellett szól." De az nem derül ki, hogy hányan mentek így tovább. Ugyanis az átjárás az "idegen" mesterszakokra nem egyszerű a mostani rendszerben.

Indokaim az osztatlan fizikusképzés visszaállítására:

1) A tanárképzésben végre osztatlan lesz a képzés, azaz lesznek egyáltalán kétszakos fizikatanárok. Ehhez nagyon fontos a párhuzamos fizikusképzés, hiszen az átmenet a kettő között természetes volt, egyik a másikat erősítette. Ugyanaz a képzés folyt jelentős részben mindkettőnél, tehát az oktatás hatékonysága nagy.

2) A munkaerőpiacon nincs igény BSc-s diplomásra, aki nem is fizikus, hanem "fizika BSc"-vel rendelkező ember. (Amikor kérik, ajánljak valamilyen állásra fizikust, rögtön hozzáteszik: "BSc-s nem kell".)

3) Nem találom erős ellenérvnek, hogy más mesterszakok esetleges igénye miatt megtartsunk egy olyan képzést a mai formájában, amiről előre tudtuk, hogy értelmetlen, és elrontja a mesterképzést is. Azaz 3+2 sokkal kevesebb mint a régi 5. Ráadásul igen zsúfolt a tanmenet, mert igyekeztünk mindenből adni, hogy valamire használható legyen az alapszakot végzett ifjú. Nem sikerült. (Amúgy a PhD-képzésben már könnyebb az átjárás a diszciplinák között.)

4) Emlékezzünk: milyen alapon maradt meg az osztatlan képzés máshol? Az orvosokat leszámítva, lobbi érdekek döntöttek: az államnak sokkal olcsóbb a kétszintű mint az osztatlan. Az építész megmaradt (illetve mindkét rendszer él), az építőmérnök és a többi műszaki nem, a jog 5 éves, az összes művészeti is osztatlan. Miért?

Megoldás:
Az igazi 5 éves tanmenetre épülő fizikusképzés során 3 év után adjunk egy diplomát, aminek a neve legyen BSc, hogy illeszkedjen a bolognainak nevezett rendszerbe (amit Európában több helyen úgy alkalmaznak, hogy az MSc a főcél). Az sem lesz kevésbé használhatatlan, mint a mostani BSc oklevél. Az "idegen" mesterszakoknak is teljesen megfelel. Vagyis, aki 3 év után el akar menni, emelt fővel tehesse.

Természetesen, ezt országosan egységesen kell megoldani a 4 tudományegyetemen és a BME-n.

Fiatal és idősebb mérnök barátaim szerint a 7 féléves műszaki BSc erősebb lett mint a régi főiskolai üzemmérnök (vannak, akik ezt is vitatják), de az MSc nem jobb a régi osztatlan 5 évesnél. Szóval, a kétszin(t)ű sehol nem jó a tudományos és műszaki képzésben. Franciaországban a mérnökképzés keményen egységes 6 év.

Nézzünk hátra, menjünk előre!

Raics Péter-------------------------------------------------------
A levelet a DE TEK levelezőrendszeren keresztül küldték

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page