Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett


Chronological Thread 
  • From: Dunai Daniel <dunai AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett
  • Date: Fri, 26 Nov 2010 10:23:36 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: KFKI RMKI

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége 2007 februárjában Simonyi Károly
Emlékplakettet alapított a fúziós plazmafizikai kutatásokban,
és/vagy a fúziós technológiai fejlesztésekben kiemelkedő teljesítményt
nyújtó magyar szakemberek elismerésére.
2010-ben a díjra 35 év alatti magyar kutatók pályázhattak vagy
voltak jelölhetőek.

A kuratórium döntése szerint a Simonyi Emlékplakettet
Szepesi Tamás, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai
Kutatóintézet munkatársa nyerte el a
"Deutériumjég pelletek és forró plazma kölcsönhatásának
vizsgálata fúziós plazmakísérletekben" című pályázatával.
Szepesi Tamás a Magyar Nukleáris Társaság Ünnepi Közgyűlésén ismerteti azokat
a
legfontosabb eredményeket, amelyek alapján a díjat elnyerte.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Dunai Dániel,
A Magyar Nukleáris Társaság Fúziós Szakcsoport titkára
--------------------------------------------------------
Daniel Dunai
KFKI-Research Institute for Particle and Nuclear Physics
Letters: P.O.B. 49, H-1525, Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 3922222/1333
Fax: (36 1) 3922598
E-mail:
dunai AT rmki.kfki.hu
--------------------------------------------------------
  • [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett, Dunai Daniel, 11/26/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page