Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] allas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] allas


Chronological Thread 
  • From: Gurin Peter <gurin AT almos.uni-pannon.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] allas
  • Date: Mon, 15 Nov 2010 14:28:22 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Kollégák!

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara pályázatot hirdet tudományos
segédmunkatársi munkakör betöltésére a Fizika és Mechatronika
Intézetben. A kinevezett tudományos segédmunkatárs feladata, hogy
kísérleti oldalról támogassa az intézetben folyó kutatómunkát,
elsõsorban az elektroreológiai és mágneses fluidumok
szerkezetének és mûszaki alkalmazásainak vizsgálatára irányuló
projekt keretében. A pályázó további feladata, hogy mechatronika
jellegû szaktárgyak ill. alapfizika tárgyak oktatásával segítse
az intézet oktatási teendõit. A pályázó rendelkezzék
szakirányú egyetemi végzettséggel (okl. fizikus, gépészmérnök,
mérnök-fizikus, villamosmérnök), megkezdett PhD-tanulmányokkal,
PhD-képzésben szerzett kutatási tapasztalatokkal, legalább középfokú
komplex típusú nyelvvizsgával. Ipari szakmai tapasztalatok
elõnyt jelentenek. Érdeklõdni Szalai István intézetigazgatónál lehet a szalai AT almos.vein.hu e-mail címen vagy a (88) 624-251 telefonszámon.


Közzétette: Gurin Péter

  • [Fizinfo] allas, Gurin Peter, 11/15/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page