Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MAKOG XIX.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MAKOG XIX.


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT phil.elte.hu>
  • To: mafla AT phil.elte.hu, koglist AT cogpsyphy.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MAKOG XIX.
  • Date: Wed, 3 Nov 2010 22:59:48 +0100
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=sender:from:reply-to:to:subject:date:user-agent:x-kmail-markup :mime-version:content-type:message-id; b=Ox/h6kKvbyAgodZykHbQ+2CDybsoqJdDxd489VbgiIA8Vtu+09/PXDAEFurFolzm4c BZFz0waNVKoopnl4Ek+rq+COnts0A2+DRNNZE3W6G3amwuhImwVr2zVNIuV73FH9vHyi ciQcmvcAXcY7I6gHf/Lv7aP+5WTO6jLLSl5bg=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KONFERENCIAFELHÍVÁS
A Kaposvári Egyetem Társadalomtudományi Tanszéke a Magyar Kognitív Tudományi
Alapítvánnyal közösen konferenciát szervez
Az észlelés természete
címmel.
A konferencia ideje: 2011. január 27-29.
A konferencia helyszíne: Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar. (Kaposvár, 7400
Guba Sándor utca 40.)
A konferenciára való jelentkezéseket a
xix.makog AT gmail.com
címre kérjük.
A konferencia szervezői:
Tőzsér János
jantozser AT gmail.com
Bács Gábor
bacs.gabor2 AT gmail.com

Molnár Gábor
molnar.gabor AT ke.hu
--
L a s z l o E. S z a b o
Professor of Philosophy
DEPARTMENT OF LOGIC, INSTITUTE OF PHILOSOPHY
EOTVOS UNIVERSITY, BUDAPEST
http://phil.elte.hu/leszabo

Attachment: xix.makog(CfP).docx
Description: MS-Word 2007 document  • [Fizinfo] MAKOG XIX., Laszlo E. Szabo, 11/03/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page