Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: ortvay AT achilles.elte.hu (Ortvay kollokvium)
  • To: FIZINFO AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 8 Oct 2010 09:46:38 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet


ORTVAY KOLLOKVIUM

2010. október 14., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében a földszinti 0.81 előadóban

Osvay Károly
(SZTE, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék):
"Az ELI lézerrendszerek és tudományos-technológiai kihívásai"

Kivonatos ismertetés:

Az Extreme Light Infrastructure-t (ELI) projekt elsődleges célja egy
lézereken
alapuló, teljesen egyedülálló kutatási infrastruktúra létrehozása, mellyel a
fény-anyag kölcsönhatások eleddig csak megjósolt vagy éppen teljesen
ismeretlen
területeit kísérletileg is megismerhetjük. Ezt az első, nagy teljesítményű
lézerekre alapozott civil kutatási nagyberendezést nemzetközi összefogással
három helyszínen, de egységes igazgatósággal és kutatási stratégiával hozzák
létre. A Szegeden építendő Attosecond Light Pulse Source (ALPS) elsődleges
küldetése az elektrondinamika femto- illetve attoszekundumos skálán való
időbeli vizsgálata atomokban, molekulákban, plazmákban és biológiai
mintákban.
A nagy intenzitású fényt igénylő kísérleti tudományokat, mint például lézeres
részecskegyorsítás vagy lézerrel generált röntgen sugárzás elsősorban a
prágai
Beamline Facility-ban, míg a fotoindukált nukleáris kísérleteket a Bukarest
melletti Magurelében létrehozandó kutatóintézetben lehet majd elvégezni. A
nem-lineáris kvantumelektrodinamikai és asztrofizikai vizsgálatokhoz
tervezett
negyedik, 200PW csúcsteljesítményű lézerimpulzusokat előállító kutatóintézet
helyéről várhatóan 2012 után születik majd döntés.
A lézerimpulzusokat a célkamrákban különböző tárgyakra fókuszálják, mely
segítségével plazmát állítanak elő. A plazma részben önmaga képzi a kutatás
tárgyát (lézer-anyag kölcsönhatások, nagyenergiájú plazmafizika), részben
pedig
úgynevezett másodlagos fény- és részecskeforrások keltésére szolgál.
Másodlagos
fényforrások a koherens röntgensugárzás, attoszekundumos (1e-18s)
impulzusok,
THz-es impulzusok illetve irányított részecskenyalábok (elektron, proton- és
neutron). A közvetlen nagy intenzitású impulzusokkal olyan, jelenleg
egzotikusnak tűnő jelenségek tanulmányozhatóak, mint például a vákuum
felbontása
vagy az Unruh-sugárzás.

A fentieken túl az előadás során részletesebben szólunk az ELI
tudományos-technológiai alapjául szolgáló "state-of-the-art", 1-10PW osztályú
lézerrendszerekről, valamint a további fejlesztések most legkritikusabbnak
tűnő kihívásairól.


Minden érdeklődőt szívesen látunk! Az előadás előtt negyed órával
az előadóban teát szolgálunk fel.
Az előadas-sorozatról az interneten az "ortvay-koll.elte.hu" címen
találhato információ.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page