Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: ortvay AT achilles.elte.hu (Ortvay kollokvium)
  • To: FIZINFO AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 1 Oct 2010 09:36:28 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet


ORTVAY KOLLOKVIUM

2010. október 7., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében a földszinti 0.81 (Ortvay)
teremben

Csanád Máté
(MTA, Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet):
"Nanoszerkezetek tervezése és jellemzése
biomarker, magnetométer és napelem alkalmazásokban"

Kivonatos ismertetés:

A jelenlegi technológia lehetõvé teszi, hogy az anyagot már a mikrométer
tartománya alatt is szabályozottan állítsuk elõ, illetve manipuláljuk,
egészen a néhány nanométer tartományig. Ezek közül különösen érdekesek a
félvezetõ nanoklaszterek (NC) vagy kvantumpöttyök (QD). A kvantumbezártság
következtében a félvezetõ NC-k ,,tiltottsávja" (Eg) fordítottan arányos
az átmérõjével (Eg~1/d). Ez azt jelenti, hogy a nanokristály kémiai
összetételével és méretével lehet hangolni az NC-k abszorpciós és emissziós
spektrumát. A félvezetõ NC-k felületén levõ alulkoordinált atomjai a lógó
kötései révén könnyen kölcsönhatásba lépnek az NC környezetével. Esetenként
a különbözõ bekapcsolódó molekulák felülírhatják a kvantumbezártságból
származó Eg~1/d ökölszabályt. Összességében azt mondhatjuk, hogy az NC-k
optikai tulajdonságait többféleképpen is manipulálhatjuk: az NC-k atomi
összetételével, az NC-k méretével és a felület kémiai kezelésével.
Ez páratlan lehetõségeket nyújt arra, hogy az NC-k optikai és egyéb
tulajdonságait céljainknak megfelelõen szabályozzuk, ugyanakkor egyben
nehézséget is jelent, ha pontosan meg akarjuk érteni az NC-k mért spektrumát.
A megértésben a modern ab initio számítási módszerek nagy segítséget
nyújtanak. Ezen módszereket használjuk olyan újfajta félvezetõ nanoszerkezetek
megtervezésében is:

1. újfajta NC biomarkerek in vivo alkalmazásokhoz,
2. NC-k harmadik generációs napelemcellákhoz,
3. NC-n alapuló ultraszenzitív magnetométer. Ezen érzékeny magnetométerek
szintén használhatóak biológiai illetve más alkalmazásokban és részben
összefügg az 1. témával.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk! Az elõadás elõtt negyed órával
az elõadóban teát szolgálunk fel.
Az elõadas-sorozatról az interneten az "ortvay-koll.elte.hu" címen
találhato információ.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page