Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Tue, 24 Aug 2010 16:52:07 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2010. augusztus 26-án, csütörtökön 11:00-kor


Varga Kálmán
(Vanderbilt University, Nashville, Tennessee)

Elektronszórás és elektrontranszport nanostruktúrákban


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán

Kivonat:
Az előadás bemutatja, hogy hogyan lehet modellezni az elektronok
dinamikáját nanostruktúrákban. Különböző módszereket dolgoztunk
ki az elektrontranszport és szórási folyamatok időfüggő leirására.
Alkalmazási példaként molekuláris elektronikai rendszerek,
lézergerjesztett elektronkibocsátás és optikai abszorpció
szimulációit fogjuk bemutatni.

  • [Fizinfo] Atomki-szeminárium, Zoltan Mate, 08/24/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page