Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Fizikatanárok cerni továbbképzése

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Fizikatanárok cerni továbbképzése


Chronological Thread 
  • From: sukosd AT reak.bme.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizikatanárok cerni továbbképzése
  • Date: Tue, 24 Aug 2010 11:40:48 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
szervezésében az idén 43 fizikatanár vett részt a "szokásos" egyhetes
továbbképzésen a CERN-ben. A csoportot az idén is elkísérte a Civil Rádió
riportere, aki hanganyaggal színesített tájékoztatást adott a

http://civiltudomany.blog.hu/

web-oldalon.

A hét programja megtekinthető a

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=98898

címen.

Az itt feltüntetett programokon kívül a fizikatanár-csoport az idén is
végzett néhány olyan kísérletet, amelyeket az út során változó fizikai
környezet (pl. a Mont Blanc Aiguille de Midi csúcsán, 3800 m fölötti
magasság) különösen érdekessé tett:
- Földrajzi helymeghatározás a Nap és a csillagok segítségével
- Környezeti háttérsugárzás mérése
- Torricelli-Pascal kísérlete
- Víz forráspontjának függése a külső légnyomástól
- Hangsebesség függése a levegő hőmérsékletétől.

A továbbképzés támogatására felkért szervezetek/vállalatok közül idén is
csak a System International Alapítvány tartotta annyira fontosnak a
fizikatanárok továbbképzését, hogy anyagilag is támogassa azt. Az
Alapítvány támogatását ez úton is nagyon köszönjük, enélkül a
továbbképzést nem lehetett volna elindítani. Az ELFT pályázatot adott be
támogatásért még az NKTH-hoz is. A pályázatot befogadták, de elfogadásáról
egyenlőre nem született döntés. A CERN által megelőlegezett
szállásköltséget csak az NKTH támogatásának megítélése esetén tudjuk
visszatéríteni.

Üdvözlettel
Sükösd Csaba.

  • [Fizinfo] Fizikatanárok cerni továbbképzése, sukosd, 08/24/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page