Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Nyári pályázat - Mpemba parfé

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Nyári pályázat - Mpemba parfé


Chronological Thread 
  • From: "Va'n Pe'ter" <vpethm AT gmail.com>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Nyári pályázat - Mpemba parfé
  • Date: Thu, 8 Jul 2010 09:52:02 +0200
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; b=LcwJP6SVpEGSZU3A+hCZ5KiOAbDVhh3cToZP6rt8d6hprNnHSyv78XJV3OhQjZTP7q F8MmJy7GalxJNEJqLnJeHhWxR2FUKYfMrYW0tcU4bIgO8ipMagRaZETAJlnYgucuCZt1 S9UBxBj7MR+HOUaS/esKJyYZHWZ8TitWpkhQg=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért az ELFT Termodinamika
Szakcsoportjával közösen pályázatot hirdet. Az elvégzendő kísérlet egy
kimondottan nyári termodinamikai technológia vizsgálata: fagylalt illetve
parfé készítésével kapcsolatos. A vizsgálandó kérdés:

Mikor fagy meg a melegebb folyadék hamarabb, mint a hidegebb?

Ez így önmagában pongyola és ráadásul túl egyszerű lenne - egy csep forró
víz hamarabb fagy meg, mint egy pohárnyi -, a pályázati kiírás természetesen
pontosítja. A kérdés régi (Arisztotelész, Francis Bacon és Descartes,...),
de ma sincs rá világos válasz. Története nem véletlenül sokrétű, az előbbi
példa is mutatja, hogy a körülmények nagyon számítanak. Egyszerű feltételek
mellett elgondolkoztat az elmélet és kísérlet sokrétű viszonyáról (ugyebár
elméleti elvárásaink befolyásolják kísérleti hiteinket). Szóval
középiskolásoknak is melegen (hidegen) ajánljuk!

A pontos pályázati kiírás és a feltételek az ETTE honlapján olvashatók (
http://ette-sust.hu/?q=node/91).
Pályadíj: 50eFt.

--
Közreadta: Ván Péter <http://rmki.kfki.hu/%7Evpet/>


  • [Fizinfo] Nyári pályázat - Mpemba parfé, Va'n Pe'ter, 07/08/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page