Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT közgyűlésen elhangzott előadás anyaga:

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT közgyűlésen elhangzott előadás anyaga:


Chronological Thread 
  • From: "Csorgo, Tamas" <csorgo AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ELFT közgyűlésen elhangzott előadás anyaga:
  • Date: Thu, 27 May 2010 23:49:46 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul, többek kérésének eleget téve
örömmel tudatom, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2010-es
közgyűlésén elhangzott

Az LHC kísérleteinek helyzete
- magyar szemmel, amerikai tapasztalatok fényében

c. előadásom fóliáit feltettem a webre az alábbi helyekre:

http: //www.kfki.hu/~csorgo/TOTEM/2010-05-15-Csorgo-ELTE-ELFT.pdf
http: //www.kfki.hu/~csorgo/TOTEM/2010-05-15-Csorgo-ELTE-ELFT.ppt

További sikeres munkát és eredményes együttműködést kívánva,
üdvözlettel

Csörgő Tamás

Hivatkozások, részletes információk:

- A részletek iránt is érdeklődőknek figyelmébe ajánlom az
előadás alapjául szolgáló CERN LHC Resource Review Boardban
elhangzott, angol nyelvű, nyilvános beszámolókat, melyek a

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=82848

oldalról érhetőek el az ALICE, az ATLAS, a CMS, az LHCb és a
TOTEM kísérletek esetében, és az LHC státuszáról szóló
előadás szintén érdekes.

- A PHENIX kísérlet fejlesztési terveit J. Nagle 2010
májusában a BNL-ben elhangzott


http://www.phy.bnl.gov/workshops/Glasma_1005/talks/5-12-pm/nagle_glasmaworkshop_phenixnext_expand.pdf

előadása alapján foglaltam össze.

- Felhasználtam még az Amerikai Fizikai Társulat (APS)
2010 februári ülésével kapcsolatos BNL sajtótájékoztatót
és az azzal kapcsolatos főleg angol de részben magyar nyelvű
anyagokat is a

http://www.phenix.bnl.gov/QuarkSoup.html

oldalról, valamit W.A. Zajc cikkét és előadását
az INCP 2007 konferencián Tokióban, az alábbi hivatkozás szerint:

http://arxiv.org/abs/0802.3552

- Az ALICE kísérlettel kapcsolatos résznek az összeállításáért Lévai
Péternek, a CMS kísérlettel kapcsolatos rész összeállításáért
pedig Horváth Dezsőnek, Siklér Ferencnek és végül, de nem utolsó
sorban Veres Gábornak tartozom köszönettel.  • [Fizinfo] ELFT közgyűlésen elhangzott előadás anyaga:, Csorgo, Tamas, 05/27/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page