Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Tue, 25 May 2010 13:05:44 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Rusznyák Péter (KFKI)

Cím: Magyar Kisvállalkozás az ûriparban: sikerek külföldön, útkeresés
idehaza

Kivonat:
A ELIT Elektronikai Kft.-t Rusznyák Péter 2003-ban alapította. Elsõként a
Gravity-Probe B (GP-B) és a Rosetta Lander programokban vett részt, de a
mai napig is bekapcsolódik az ezzel kapcsolatos utómunkálatokba. Jelenleg
a Shanghai Spaceflight TT&C and Telecommunication Institute megbízásából
készít berendezéseket a kínai meteorológia mûholdas program FY-3 számára,
és további megbízás várható egy új radiometer építéséhez. A közeli jövõt
érintik a most folyó egyeztetések a NASA-val, az eredetileg a GP-B mûhold
számára épített High Energy Proton Monitor ISS-re történõ telepítésére. Az
elõdásban ezekrõl a programokról, elõzményeikrõl, illetve az itthoni
lehetõségekrõl lesz szó.

Az elõadás idõpontja: 2010. május 27., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.


Patkós László s.k.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page