Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 07 May 2010 10:30:00 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

**********************************
Helyszín: 2.54
Novobátzky-terem
**********************************

2010. május 12.
szerda 11 óra

Horváth Ákos

Országos Meteorológiai Szolgálat


"A hurrikánok dinamikája"


A hurrikánok a rendezett légköri konvektív folyamatok legnagyobb
méretû képzõdményei. A hurrikánok csírái olyan zivatar rendszerek,
amelyek az egyenlítõtõl északra vagy délre, a trópusi övezetben
alakulnak ki. A trópusi zivatarok keltette összeáramlás nagy
távolságból gyûjti össze a légtömegeket, amelyek mozgására a
Coriolis-erõ hatása már számottevõ és egy idõ után egy lassan
forgó, a légnyomási mezõben határozottan kirajzolódó objektum,
az un. trópusi depresszió alakul ki. Hogy a trópusi depresszió
tovább fejlõdik hurrikánná vagy sem, az elsõsorban annak a függvénye,
hogy megmarad-e az egyenlítõvel párhuzamos pályán. Amennyiben északnak
tolódik, akkor a hidegebb tengerfelszín következtében kevesebb
hasznosítható konvektív energiához jut, amennyiben viszont az egyenlítõ
irányában mozdul el, akkor a Coriolis-erõ gyöngülése miatt felbomlik a
nyomás gradiens és a Coriolis-erõ egyensúlya és a szervezett konvektív
rendszer szétesik.
A fejlett hurrikánokban egyfajta Carnot-folyamat zajlik, olyan
hõerõgéprõl van szó, amely a meleg tengervíz és a hideg felsõlégkör
közötti belsõ energiát alakítja át kinetikus energiává. A folyamat során
számos termodinamikai és felhõfizikai pozitív visszacsatolás figyelhetõ
meg. A hurrikánok elméletében még több nyitott kérdés található, többek
között az éghajlat változás hatása a hurrikánok gyakoriságának alakulására,
illetve esetlegesen a hurrikánok visszahatása az éghajlati rendszer
alakulására.1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1A, Északi tömb

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page