Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] FW: ELFT pályázati felhívás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] FW: ELFT pályázati felhívás


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] FW: ELFT pályázati felhívás
  • Date: Fri, 16 Apr 2010 11:14:06 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Felhívás ELFT díjak és kitüntetések  javaslattételére


Kommentár (KadarGy): a határidő (részben egyéb, részben különböző okok miatt  ;-)  ) kiterjesztődött május 16-ig,
az eddig benyújtott javaslatok érvényesek, azokat nem kell megismételni

 

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunkban áll kiosztani az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érmeit és díjait.  Ezúton is kérem a Társulat szakcsoportjait, a területi szervezeteket és a Társulat valamennyi tagját, hogy a Társulat díjainak odaítélésére vonatkozó javaslataikat (pályázatukat) az illetékes szakcsoportok véleményével együtt a www.elft.hu weblapról letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával 2010. május 16.-áig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára. A javaslatokat és a pályázatokat  kérjük a Társulat titkárságára beküldeni: a kitöltés után elektronikus formában (mail.elft AT mtesz.hu címre), aláírások után vagy .pdf formátumban elektronikus úton (mail.elft AT mtesz.hu címre), vagy papíron postai úton  (1027 Budapest, Fő utca 68., postacím: 1371 Budapest, Pf. 433). Az elektronikus (e-mail)  formát nyomatékosan javasoljuk.

            A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a díjak kiosztására  előreláthatólag a Magyar Fizikus Vándorgyűlés (Pécs, 2010. augusztus 24-27) keretében kerül sor.

 

 

Az Eötvös Társulat kitüntetései és díjai

 

Tudományos díjak

 

A Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudományos díjakat adományozhatja:

           Bródy Imre-díjat annak a személynek, aki a fizika alkalmazásának területén,

           Budó Ágoston-díjat annak a személynek, aki az optika, molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén,

           Detre László-díjat annak a személynek, aki a csillagászatban, valamint bolygónkkal és annak kozmikus környezetével foglalkozó fizikai kutatások területén,

           Gombás Pál-díjat annak a személynek, aki az alkalmazott kvantumelmélet kutatása területén,

           Gyulai Zoltán-díjat annak a személynek, aki a szilárdtestfizika területén,

           Jánossy Lajos-díjat annak a személynek, aki az elméleti és kísérleti kutatások területén,

           Novobátzky Károly-díjat annak a személynek, aki az elméleti fizikai kutatások területén,

           Schmid Rezső-díjat annak a személynek, aki az anyag szerkezetének kutatása területén,

           Selényi Pál-díjat annak a személynek, aki a kísérleti kutatás területén,

           Szalay Sándor-díjat annak a személynek, aki az atom- vagy atommag-fizikában, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén,

           Szigeti György-díjat annak a személynek, aki a lumineszcencia- és félvezető-kutatások gyakorlati alkalmazásában,

           Bozóky László-díjat annak a személynek, aki a sugárfizika és a környezettudomány területén,

           Felsőoktatási Díjat annak a személynek, aki a felsőoktatás területén kimagasló eredmény ért el.

 

 

Társulati díjak

 

           Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem a Társulat azon tagjának adható, aki a fizika területén hosszú időn keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevékenységével és a Társulatban kifejtett munkásságával kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.

•           A Társulat Prometheusz éremmel – „A fizikai gondolkodás terjesztéséért” – tüntetheti ki azt, aki a fizikai műveltség fokozásához országos hatással hozzájárult.

•           A Társulat Eötvös Plakett emléktárgya annak a tagnak/személynek ítéhető oda, aki rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célkitűzéseinek megvalósításához, neves külföldi vendégnek a Társulat valamely rendezvényén tartott előadása alkalmából.

            A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a Társulat szakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a Társulat tagjai tehetnek javaslatot, de minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pályázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével együtt a www.elft.hu weblapról letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a Társulat titkárságára eljuttatni.

            A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslatára a Társulat Elnöksége dönt.

 

Kádár György főtitkár

   • [Fizinfo] FW: ELFT pályázati felhívás, Kádár György, 04/16/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page