Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Emlekezteto: Statisztikus Fizikai Nap 2010

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Emlekezteto: Statisztikus Fizikai Nap 2010


Chronological Thread 
  • From: "Ferenc Kun" <feri AT dtp.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Emlekezteto: Statisztikus Fizikai Nap 2010
  • Date: Mon, 8 Mar 2010 22:02:42 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kolléga!

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Statisztikus Fizikai Bizottsága
és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Statisztikus Fizikai
Szakcsoportja 2010-ben is megszervezi a hagyományos Statisztikus
Fizikai Napot, amelynek célja, hogy áttekintést nyújtson a hazai
statisztikus fizikai kutatásokról.

Szívesen látunk minden érdekl&#337;d&#337;t és várjuk a jelentkez&#337;ket,
akik rövid,
5-10 perces el&#337;adások keretében mutathatják be eredményeiket.

Ebben az évben két hosszabb, áttekint&#337; jelleg&#369; el&#337;adást
tervezünk
a reggeli és a délutáni blokk elején:

Piet Van Mieghem (Delft University of Technology): Virus spread in networks

Zaránd Gergely (BMGE): Kvantum fázisátalakulások optikai rácsokban

Id&#337;pont: 2010. március 22. hétf&#337;, de. 10-t&#337;l du. 4-ig.

Helyszín: MTA Székház, Kisterem

B&#337;vebb információ és regisztráció a
http://www.phys.unideb.hu/statfiznap
web-oldalon található. Kérjük továbbitsa ezt a levelet érdekl&#337;d&#337;
kollégáinak is.

Üdvözlettel,
a szervez&#337;k nevében

Vattay Gábor Kun Ferenc
az MTA Stat. Fiz. az MTA Stat. Fiz.
Bizottság Elnöke Bizottság Titkára


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page