Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] (nincs tárgy)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] (nincs tárgy)


Chronological Thread 
  • From: Jani Péter <pjani AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] (nincs tárgy)
  • Date: Wed, 06 Jan 2010 09:57:08 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Listatagok!
Örülök és támogatom, ha a levelezésünkben megjelennek az adminisztratív tájékoztatáson túlmenõ egyéb, de ránk is tartozó témák.
Ilyen szerintem a (nagybetûvel) TUDOMÁNY – VALLÁS kérdés körül kibontakozó eszmecsere. Azt nem kell hangsúlyozni, hogy a kérdéskörnek évezredes irodalma van, ezért szakmánk alapszabályai szerint részünkrõl állításokat csak megalapozottan – azaz a szélesebb közönség számára érthetetlenül – lenne szabad tennünk. Ugyanakkor szkeptikus is vagyok, hogy most olyan korban élünk, amikor nagy áttörések várhatók lennének.
Ami azonban mindkét félnek eminensen közös ügye az a társadalom tájékoztatása. Korrekt, a másik fél álláspontját kölcsönösen tiszteletben tartó tájékoztatás. Itt nincs helye a kioktatásnak, humorizálásnak (elsõ sorban tudományos oldalról), sértõdésnek (elsõsorban vallás oldalról).
Ilyen célokkal és ebben a szellemben kötelezõnek érzem a párbeszédet.
Jani Péter  • [Fizinfo] (nincs tárgy), Jani Péter, 01/06/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page