Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Eber Nandor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Eber Nandor


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Eber Nandor
  • Date: Wed, 23 Sep 2009 07:15:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

ÉBER NÁNDOR (MTA SZFKI):
"Flexoelektromosság és elektrokonvekció banán és rúd alakú nematikus
folyadékkristályokban
(SZFKI Publikációs Díj elõadás)"

Idõpont: 2009. szeptember 29. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Eber Nandor, Szeminarium koordinator, 09/23/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page