Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, tanforum AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó
  • Date: Wed, 23 Sep 2009 08:08:18 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján a Műegyetem Fizikai Intézetébe.

Semmi varázslat, csak fizika című előadásra

1111. Budapest XI.ker. Budafoki út 8.
BME F épület 29 nagyelőadó
http://szkeptikus.bme.hu/2009/map.gif

18:00-19:45

A természettudományoktól, így a fizikától, való elfordulás világméretű jelenség. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy az utóbbi évtizedekben a Fizika tantárgy óraszáma drasztikusan lecsökkent a közoktatásban. Napjainkra a tudományos ismeretterjesztés szinte teljesen eltűnt a médiából, pedig a közgondolkodás formálásában meghatározó szerepe van. Így a felnövekvő nemzedéknek nem sok esélye van arra, hogy fejében modern, természettudományos világképpel kezdje a tudás alapú társadalom tovább építését.

A kísérletezésnek nagyon fontos szerepe van a természettudományos szemlélet megalapozásában. Ebben a két órában az intézetünkben bemutatható kísérletekből válogatunk, azt szeretnénk megmutatni, hogy a fizika mennyire szövi át a mindennapjainkat, és ezzel rávilágítani a fizika tudás-tanulás fontosságára.

A Kutatók Éjszakáját a Műegyetem Fizikai Intézetében hagyományainkhoz híven fizikai kísérletekkel töltjük. Idén is lesznek vendégeink:

– Dr. Jeszenszky Sándor, a fizika és az elektrotechnika történetének egy nagy fejezetét és annak figyelemreméltó gondolatait mutatja be. Áttekintjük a Coulombtól Marconiig tartó időszak kísérleteit és az azokból kinövő elméletet.

– Dr. Boross Norberttel pedig arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan legyünk energiatakarékosak, mit kell tennünk, hogy eközben a környezetünket megóvjuk.

A nagyelőadónkban idén matematika és kémia előadásokat is megtekinthetnek látogatóink.

BME F épület 29 nagyelőadó

16:00-16:45 A prímszámok világa
17:00-17:45 A káosz matematikája
18:00-19:45 Semmi varázslat, csak fizika
20:30-21:10 A kémia szépségei

Härtlein Károly  • [Fizinfo] Meghívó, Härtlein Károly, 09/23/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page