Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] MFA Szeminarium (Palotás K.)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] MFA Szeminarium (Palotás K.)


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: MFA <mfa AT mfa.kfki.hu>, FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] MFA Szeminarium (Palotás K.)
  • Date: Mon, 29 Jun 2009 08:32:02 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MFA Szeminárium

PALOTÁS Krisztián(BME Elm. Fiz,) et al.:
Óriás mágneses kontraszt detektálása
spin-polarizált STM-mel kobalt nano-szigeteken:
a tű kémiai tulajdonságának szerepe

2009. július 1.-én, szerdán, 11:00 órakor
az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet Tanácstermében,
KFKI 26. épület I. emelet

Kivonat: Jelen munkában "ab initio" módszert használunk a Spin-Polarizált STM SP-STM működésének modellezésére. Kísérletileg használt Cr bevonatú W-tűre adszorbeált - a vákuumkamrában gyakran előforduló - atomi szennyezôk (H, C, O) hatását vizsgáljuk a Pt(111) felületen létrehozott Co nano-szigetek mágneses STM képére. Atomi hidrogén esetében, nagyfokú polarizálhatóságának köszönhetően, az adszorpciós geometria megváltozását tapasztaljuk bizonyos alkalmazott alagútfeszültség felett. Ezzel egyidejűleg a SP-STM mágneses kontrasztja a hagyományosan tapasztalt többszörösére nő, amelynek mértéke jól egyezik kísérletileg mért értékekkel. Az eredmények azt sugallják, hogy a kémiailag módosított tű kontrollált előállításával az STM-mel történő vizsgálatok új irányt vehetnek.

Minden érdeklődőt szívesen várunk

Kádár György (MFA)
kadargy AT mfa.kfki.hu


  • Re: [Fizinfo] MFA Szeminarium (Palotás K.), Kádár György, 06/29/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page