Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo, Simon Ferenc MTA doktori vedes

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo, Simon Ferenc MTA doktori vedes


Chronological Thread 
  • From: SIMON Ferenc <simon AT esr.phy.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo, Simon Ferenc MTA doktori vedes
  • Date: Mon, 8 Jun 2009 13:31:07 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

M E G H Í V Ó

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt

SIMON FERENC
MTA doktora címre benyújtott

"Rezgési- és mágneses rezonancia spektroszkópia szén nanocsöveken"

címü értekezésének 2009. június 26-án de. 10 órakor, az MTA Székház I. emeleti Felolvasótermében (Bp. V. Roosevelt tér 9.) tartandó nyilvános vitájára.

Az értekezés opponensei:

Bíró László Péter, az MTA doktora
Kiricsi Imre, a kémiai tudomány doktora
Bottyán László, a fizikai tudomány kandidátusa

Az értekezés és tézisfüzet megtekinthetö az MTA Könyvtárában (Bp. V. Arany J. u. 1.), az ELTE TTK Fizika Könyvtárában (Bp. XI. Pázmány Péter sétány 1/A.) és a http://homepage.univie.ac.at/Ferenc.Simon/publications/2007/Simon_MTA_doktori.pdf
illetve
http://homepage.univie.ac.at/Ferenc.Simon/publications/2007/Simon_Tezisfuzet_A4.pdf
cimen.

A nyilvános vitában minden jelenlévö részt vehet és írásban elözetesen észrevételt is tehet.

------------------------
Dr. habil. Ferenc SIMON
docens (associate professor) @ BUTE
&
venia docendi @ Universitaet Wien

http://homepage.univie.ac.at/Ferenc.Simon/
skype: ferisimon
INSTITUTE of PHYSICS
Department of Experimental Physics
Budapest University of Technology and Economics
H 1521 Budapest POBox 91 HUNGARY

ph. lab.: (36-1) 463-1948
ph. office: (36-1) 463-3816
ph. secr. : (36-1) 463-1171
fax: (36-1) 463-3819

  • [Fizinfo] Meghivo, Simon Ferenc MTA doktori vedes, SIMON Ferenc, 06/08/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page