Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 30 Apr 2009 14:28:41 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2009. május 7-én, csütörtökön 11:00-kor


Hraskó Gábor
(tudományos újságíró)

Ez nem tudósítás, ez szórakoztatás!
Avagy hogyan tálalja a média a tudományt a publikumnak?címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


Kivonat:

Robert L. Park "Voodoo Science" című könyvében írja le megfigyelését,
hogy a média híradásként - esetünkben tudományos híradásként -
tulajdonképpen szórakoztató történeteket közvetít. Ebben az esetben,
csakúgy, mint bármilyen TV fiction esetében nem a tényszerűség a
követelmény, hanem a szórakoztatás. Az előadás végigtekinti azokat az
áltudományos területeket, ahol a fizikusoknak határozottabban fel
kellene venniük a kesztyűt, és meg kellene küzdeniük a - médiával.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page