Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] helyesbítés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] helyesbítés


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] helyesbítés
  • Date: Wed, 17 Dec 2008 18:37:17 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

T. Fizinfo!

Félrevezető lehetett az előző levelemben pikírt megjegyzés keretében küldött link.
Ebben a Főszerkesztő ajánlójáról nem tettem említést (mert azt akkor még nem olvastam).
Ezt elolvasva talán választ kapunk arra, hogy miért jelenhetett meg a cikk a Magyar
Tudományban. Ez a válasz azonban nem hiszem hogy elfogadható. A felelősség a
Főszerkesztőé, amiért az MTA folyóiratát egy kukára érdemes dolgozattal terhelte.
Magam úgy gondolom, hogy elfért volna egy eltérő színű sor a cikk címe alatt amely
felhívta volna a figyelmet a főszerkesztői "ajánlóra", ebben az esetben a hozzám hasonló
mazsolázgató olvasó kevéssé értette volna félre a szándékot.

Einsteint és elméletét gyalázó, Egely Görgy színvonalán megírt sorok nálam kiverték a
biztosítékot (szerintem ezzel nem vagyok egyedül). Nem kívánok háborút kirobbantani,
de ha valaki egy hasonlóan evidens történelmi tényt próbál kétségbe vonni akkor annak
beláthatatlan következményei lehetnek. Miért nem evidencia végre Einstein elmélete,
annak a fizikusnak az elmélete, aki a World Year of Physics 2005 rendezvény "főszereplője" volt.

Csak a teljesség kedvéért jegyzem meg, hogy Jókay István ebben a témában már megörvendeztette
a civiseket (Debreceni Szemle 2003/2 Jókay István: Természettudomány, filozófia és keresztény
világfelfogás: a tények és fogalmak értelmezése). Akkor két válasz cikk is íródott, érdeklődve várom
lesz-e ilyen cikk a Magyar Tudományban!

Kíváncsi lennék még arra is, hogy a szerkesztőbizottság fizikában érintett tagjait hogyan
tudta meggyőzni a főszerkesztő a közlést illetően.

Härtlein Károly  • [Fizinfo] helyesbítés, Härtlein Károly, 12/17/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page