Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Tue, 16 Dec 2008 12:11:47 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. december 18-án, csütörtökön 11:30-kor (!)


Nándori István
(Atomki)

intézeti habilitációs előadást tart.

A részelőadások:

Kvarkbezárás alacsony dimenzióban

és

Layer number dependence of the critical temperature in
magnetically coupled superconductorsAz előadás előtt 11:00-tól (!) tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté ZoltánKIVONATOK

1.

Kvarkbezárás alacsony dimenzióban

A mai elméleti részecskefizikában az egyik legnagyobb kihívást
jelentő probléma a kvarkbezárás magyarázata, azaz annak a
megértése, hogy alacsony energián miért kondenzálódnak a
kvarkok hadronokba. Bár születtek jelentős eredmények, példaul
a rácstérelmélet keretein belül, de a probléma nem tekinthető
megoldottnak a folytonos téridő felett értelmezett
kvantumszíndinamika (QCD) esetén, ami a kvarkok között működő
erős kölcsönhatást leíró modell. A kérdéskör tanulmányozására,
az előadásomban olyan két-dimenziós térelméleti modellek
alacsony energiás viselkedésének a feltérképezését tűzöm ki
célul, melyek alkalmasak lehetnek a bezárás jelenségének
megértésére, de a vizsgálatuk lényegesen egyszerűbb, mint az
eredeti probléma analízise. Az egyik ilyen példa a két-dimenziós
kvantumelektrodinamika (QED), ahol az alacsony dimenzió miatt a
két fázis egyike bezáró. A két fázist renormálási csoport (RG)
módszer segítségével származtattuk. Megmutattuk azt is, hogy a
bezárás tanulmányozására olyan RG módszer alkalmazása indokolt,
ami megfelelően veszi figyelembe az alacsony energián esetlegesen
megjelenő kondenzátumot.

2.

Layer number dependence of the critical temperature in
magnetically coupled superconductors

Typical high transition temperature superconductors consist
of copper-oxide superconducting planes separated by insulating
layers. Vortex-antivortex pairs are the elementary excitations
of layered superconductors. The superconducting layers are
coupled by Josephson and electromagnetic interactions which
modify the in-plane interaction of vortices. The understanding
of the role of inter-plane couplings is crucially important since
they are assumed to be responsible for many important properties
of these materials like the high transition temperature. We have
constructed a field theoretical model to describe the vortex
behavior of magnetically-coupled layered superconductors. A
two-dimensional multi-layer sine-Gordon type model has been
introduced and mapped onto the corresponding gas of topological
excitations. The interaction potentials of fractional flux
vortices of magnetically coupled layered superconductors were
recovered which validated the model. As a result the dependence
of the transition temperature on the number of layers for the
magnetically coupled system was obtained by renormalization
group methods from first principles for the first time in the
literature.

  • [Fizinfo] Atomki-szeminárium, Zoltan Mate, 12/16/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page