Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 30 Oct 2008 12:16:40 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. november 6-án, csütörtökön 11:00-kor

Szolnoki Attila
(MFA, KFKI)

Együttműködés sokszereplős rendszerekben


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán

Kivonat:
Az egyéni érdekek motiválta szereplők együttműködése egyrészt meglepő,
másrészt általános jelenség számos, teljesen különböző skálájú
rendszerekben. A probléma megértésére egy általánosan használható
tárgyalásmódot kínál az ún. evolúciós játékelmélet, ami a nyilvánvaló
biológiai alkalmazásokon túl, az alkalmazott matematika, illetve a
kvantitatív vizsgálatokra fogékony társadalomtudósok érdeklődésére is
számot tart. Ugyanakkor a nagy egyedszámból fakadó kollektív viselkedés
megértésére a statisztikus fizika módszerei is sikeresen alkalmazhatóak.

Az elmúlt 10 évben a numerikus vizsgálatok kiterjedése lehetővé tette
néhány olyan mechanizmus, illetve kondíció felismerését, ami a kooperáció
életképességét eredményezi egyébként kedvezőtlen körülmények között is. Az
előadás ezek közül ismertet néhány érdekes megfigyelést, és választ
kaphatunk arra is, hogy előnyös-e, ha egyformák vagyunk, illetve milyen
haszna lehet a globalizáció nyújtotta hosszútávú kapcsolatoknak?


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page