Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Megkövetem Jéki Lászlót...

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Megkövetem Jéki Lászlót...


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Megkövetem Jéki Lászlót...
  • Date: Fri, 03 Oct 2008 16:49:27 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Fizinfó! Tisztelt Jéki László!

Sokáig tépelo"dtem, hogy válaszoljak-e "Hartlein és a víz c. írásra". Tulajdonképpen az origo-n megjelent cikk hangneme, miatt ragadtam elo"ször billentyu"t. Semmi kétely nincs benne, nemúgy a fizinfo-n. Ott a kísérletek éppen folyó elleno"rzéséro"l olvashatunk.

A tudományban nem a tekintély, hanem a józan érvek és a kísérletezés eredménye a perdönto". Ezért is készülök az engem ért jogos kritika nyomására elvégezni (megismételni) a vízbontásos kísérletet. Szeretnék ott lenni annak a kísérletnek a megismétlésénél amely a jelenlegi tudásunkat alapjaiban ingathatja meg! Elindulok azon az úton, amelyen R. Roy és M. L. Rao is végig haladt.
Megkövetem Jéki Lászlót, ha meggyullad a víz a kémcso"ben a 13,56 MHz-es RF hullám hatására!

Addig hiszek a "maradi" tudósoknak és az eddigi tapasztalataimnak. Vitaindító hozzászólásom megírását megelo"zte a tájékozódás. A számtalan internetes oldal elolvasása elo"tt azonban egy kicsit számoltam, a 13,65MHz-es "RF foton"-ból mintegy 10^8 db energiája szükséges ahhoz, hogy egyetlen vízmolekulát hidrogénre és oxigénre bontson. Ez akár a középiskolai függvénytáblázat képleteivel is elleno"rizheto". Tudom, léteznek többfotonos reakciók is de azokat ebben a körben szerintem kizárhatjuk.

Ezután internetes oldalakról idéznék:

(http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0503/hartlein0503.html)

"A mikrohullámok, amelyek láthatatlanul melegítik fel ételeinket, ugyanolyan "közönséges" elektromágneses hullámok, mint a látható fény, vagy a láthatatlan rádióhullámok, a különbség a hullámhosszban rejlik. A bekapcsolás után, a melegíto" térben 2,45 GHz frekvenciájú elektromágneses hullám hatására jön létre a melegedés. Melegedni azonban csak azok az anyagok fognak, amelyek molekulái polárosak, és egymással kapcsolatban vannak. A hullám hatására rezgésbe jött molekulák, ha magukban állnak - például a vízgo"z esetében - a mikrohullámot csak ideiglenesen nyelik el, majd újra kibocsátják anélkül, hogy a vízmolekulák tartós változáson mennének át. Víz esetében az egymással szoros kapcsolatban lévo" molekulák egymással ütközve energiát adnak át egymásnak, átlagos kinetikus energiájuk növekszik, megmelegszik a víz. Jég esetében a molekulán keresztül az egész kristályt hozzuk rezgésbe, és ennek a rezgésnek a csillapodása révén növekszik a belso" energia, ez sokkal rosszabb hatásfokkal megy végbe, mint a víz melegítése, ezért - és hogy egyenletesen olvadjon ki az étel - a készülék olvasztáskor szakaszosan mu"ködik."

Tehát az energiaközlés eredményeként elo"ször forrásba jön a víz, azután a go"z már nem tud energiát felvenni, az energiaközlés "leáll". Ekkor a közölt energia messze van még attól az energiától amely képes az oxigént elválasztani a hidrogénto"l.

_____________________________________

(http://www.lsbu.ac.uk/water/vibrat.html)

Water Absorption Spectrum

"... If the radiation is at too high a frequency (> 1000 GHz, ? < 0.3 mm), the molecules do not have time to react to the electromagnetic field changes and no heat is generated. If the radiation is at lower frequencies (< 1 GHz, ? > 30 cm), the molecules react to the electromagnetic field changes but so slowly that effectively no heat is generated. Pure water is almost totally transparent to such low frequency radiation. The maximum absorption varies to higher frequencies at higher temperatures when the weaker hydrogen bonding allows a quicker response to changes in the field. "

A szerzo": http://www.lsbu.ac.uk/water/chaplin.html

_______________________________________
Keresgélésem eredményeként megtudtam, hogy még a BME biztonsági rendszere is ezt a frekvenciát használja (13,56 MHz, ld. Rövid RF ID történelem) -- ebbo"l látszik, hogy a véletlen felfedezést kizárhatjuk! A szobámban található passzív transzponderrel a vízbontásos kísérlet megismétlése nem sikerült, de amint azt írtam egy megfelelo" teljesítményu" (>300Watt) RF generátor beszerzése folyamatban van...

Tisztelettel: Härtlein Károly

_______________________________________________________________

(ezt a hosszú idézetet az érdeklo"do"k, és a tanár kollégák számára másoltam ide)

Rövid RF ID történelemÁltalánosságban elmondható, hogy az RFID a II. Világháborúban használt radar rendszerekbo"l fejlo"dött ki, amit a skót fizikus Sir Robert Alexander Watson-Watt fedezett fel 1935-ben. A probléma abból adódott, hogy a radaron nem lehetett megkülönböztetni a saját vagy ellenséges repülo"gépet.

A németek észrevették, hogyha a pilóta himbálja a gépet, a visszavert rádióhullámok megváltoztak. Ez a nyers módszer nevezheto" az elso" passzív RFID rendszernek.

Watson-Watt vezetésével egy titkos projekt keretében a britek kifejlesztették az elso" aktív saját repülo"gép felismero" rendszert (IFF = Identify Friend or Foe). Egy adót helyeztek el minden brit repülo"gépre. Amikor ez jeleket vett a földi radarállomástól, egyedi jeleket kezdett sugározni, amit a földi állomás érzékelt és azonosította a repülo"gépet. Az RFID ugyanezen az elven mu"ködik. Ez a módszer nevezheto" az elso" aktív RFID rendszernek.

A 60-as években fejleszti ki többek között a Sensormatic az elektronikus termék-felügyeleti rendszert (EAS), elso"sorban a bolti lopások megelo"zésére. Ezek a tag-ek 1-bitesek voltak, olcsók és mikrohullámú vagy induktív technológiát használtak. Az alkalmazás csak a tag meglétét, illetve hiányát jelezte. Kétségtelenül az EAS címkék voltak az elso" és legelterjedtebb RFID alkalmazások.

A 70-es években komoly fejlesztések folytak, mind Amerikában, mind Európában. Ekkoriban elsosorban állatok nyomon követésére készültek alkalmazások.

Az elso USA-beli RFID szabadalom Mario W. Cardullo nevéhez fu"zo"dik, aki 1973. januárban védte le az aktív RFID tag-et, amely újraírható memóriával rendelkezett. Ugyanebben az évben kapta meg Charles Walton találmánya, a passzív transzponder a szabadalmat, amivel zárt ajtót lehetett kinyitni, kulcs nélkül.

A 70-es években az USA Los Alamos-i kutatóintézete kifejlesztett egy rendszert a nukleáris eszközök nyomkövetésére. A 80-as években, amikor a kutatók kereskedelmi cégeknél helyezkedtek el, a módszert autópálya díjfizeto" rendszereknél is alkalmazták. A Los Alamos-i intézet szarvasmarhák azonosítására is fejlesztett RFID rendszert az USA Mezo"gazdasági Minisztériuma számára. Passzív 125 kHz-en (LF) adó RFID transzpondereket használtak, amelyet üvegkapszulában a szarvasmarhák bo"re alá ültettek be. Az olvasó által kibocsátott rádióhullámot modulálva verte vissza a transzponder. Ezt a technológiát jelenleg is használják szerte a világon.

Ido"vel a 125 kHz-ro"l áttértek a *13,56 Mhz-es* sávra (HF), ami az egész világon szabad frekvenciasáv volt. A nagyobb frekvencia a nagyobb olvasási távolságot és a gyorsabb adatátvitelt is leheto"vé tette. Különösen Európában terjedt el a HF rendszerek használata, elso"sorban újrafelhasználható konténerek és más vagyontárgyak nyomkövetésére. Manapság a 13,56 MHz-es RFID rendszerek belépteto", díjfizeto" (Mobile Speedpass), és smart-card rendszereknél terjedt el.

A 80-as években jelento"s rendszertelepítések folytak: Amerikában a vasúttársaságok a konténerek kezelésére, Európában, és elso"ként Norvégiában autópálya díjfizetésre készült rendszer. New Yorkban a Lincoln-alagútnál a buszközlekedés gyorsítása érdekében alkalmazták az RFID-t.

A 90-es években egyre több területen kezdték alkalmazni az RFID technológiát: autópálya díjfizetés, autó indítás-gátló, tankolás, síbérlet, személyek illetve jármu"vek beléptetése. Egyre több cég lépett be az RFID piacra: Texas Instruments, IBM, Micron, Philips, Alcatel, Bosh, Combitech, hogy csak néhányat említsünk.

A 90-es évek elején az IBM fejlesztette ki az elso" UHF RFID rendszert, ami még nagyobb olvasási távolságot biztosított (maximum 6 méter) és gyorsabb adatátvitelt. Az IBM véghez vitt néhány projektet a Wal-Mart-tal közösen, de mikor a fejlesztések nem váltották be a reményeket, és pénzügyi gondok is adódtak, értékesítette a szabadalmakat és a technológiát az Intermec-nek. Az Intermec több rendszert értékesített, azonban a technológia jelenleg drága az értékesített rendszerek kis száma és a nyitott nemzetközi szabványok hiánya miatt.

1999-ben az UHF RFID lendületet kapott, amikor a Uniform Code Council, az EAN International, a Procter &Gamble és a Gillette megalapították az Auto-ID Centert a a Massachusetts Institute of Technology-n. David Brock és Sanjay Sarma vezetésével kifejlesztették az olcsó, mikrochipet is tartalmazó RFID tag-et. Elképzelésük az volt, hogy csak egy sorozatszámot tárolnak a tag-ben, ami így kis memóriával olcsóbb lesz és a sorozatszám alapján egy Internet alapú adatbázisból keresheto" ki további információ a termékro"l.

Sarma és Brock lényegében változtatta meg az RFID szerepét. Addig egy RFID tag valójában egy mobil adatbázis volt. Sarma és Brock az RFID-t hálózati technológiává változtatta azzal, hogy a tárgyakat a tag-ek révén az Internet-hez kapcsolta. Az üzleti életben ez jelento"s változást hozott, mert, leheto"vé vált az, hogy a termék útja a két fél által folyamatosan követheto" legyen.

1999 és 2003 között az Auto-ID Center elnyerte több száz multinacionális cég, az USA Védelmi Minisztériumának és több jelento"s RFID szállító támogatását. Kutató laboratóriumok nyíltak Nagy-Britanniában, Svájcban, Japánban és Kínában. Kifejlesztettek két Air Interface Protocolt (Class 0 és Class 1), az Electronic Product Code (EPC) számozási módszert, és megtervezték azt a hálózati környezetet, amely tárolja az információkat biztonságos Internet adatbázisban. A technológiát átadták 2003-ban a Uniform Code Council-nak, majd létrehozták az EPCglobal nevu" szervezetet az EAN International-lal közösen, hogy terjesszék az EPC technológiát. Az Auto-ID Center 2003. októberben bezárt és kutatási területeit átadta az Auto-ID laboratóriumoknak.

Néhány jelento"s kereskedelmi világcég - Albertsons, Metro, Target, Tesco, Wal-Mart - és az USA Védelmi Minisztériuma tervezik az RFID bevezetését ellátási láncukban. Más iparágak is - pl. gyógyszeripar, autógumi gyártás, védelmi - érdeklo"dnek az RFID iránt. EPCglobal 2004 decemberében jóváhagyta a második generációs szabványokat, ezzel is segítve az RFID világméretu" elterjedését.

A jóslatok szerint az RFID világméretu" elterjedése 2006-tól várható. Az RFID fontosságát bizonyítja az is, hogy pl. az USA Védelmi Minisztériuma, a Wal-Mart, a METRO is 2004-ben elkezdte az RFID hétköznapi alkalmazását.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page