Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Bagyinka és a fotonok

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Bagyinka és a fotonok


Chronological Thread 
  • From: Varga Péter <vargap AT mfa.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Bagyinka és a fotonok
  • Date: Wed, 01 Oct 2008 15:03:54 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Csaba!

Nem ismerem azt a közleményt, amire Jéki Laci hivatkozott. Te, mint abszurditásra a fotodisszociáció lehetelenségére hivatkozol. De nem csak az van a világon, mert akkor az egyenáram még kevésbé bontaná a vizet.

Anélkül, hogy a Jéki Laci által közölt effektus létét vagy nemlétét vitatnám, megmutatom, hogy a rádiófrekvenciás sugárzás képes lehet szabad töltéseket kelteni. Azt, hogy milyen effektivitással, nem tudom.

A Te példádban, ha a közölt foton-energiából jól számoltam, a sugárzás frekvenciája 1,35 MHz.

Essen a víz felületére közel súrlódó beeséssel polarizált elektromágneses síkhullám, a polarizáció iránya feküdjön a beesés síkjában, tehát az elektromos vektornak van a felületre merőleges konponense. Mivel az eltolásvektor normális komponense folytonos a felületen, és a víznek nagy a dielektromos jellemzője (most valahogy másképp hívják), a felület két oldalán nagy a térerősségkomponens ugrása, mégpedig kívül jóval nagyobb a térérősség, mint belül. Na, most az ilyen térben, ha másképpen nem alagutazással lépnek ki elektronok( ez is lehet a vízben, csak kevés), de mivel a vízben sok a szabad H+ és OH- gyök, az egyik félperiódusban az egyik, a másikban a másik lép ki pusztán a tér vonzó hatására.. Persze nehéz dolguk van, mert tükörtöltés húzza vissza őket. ( A sós víz miatt a víz vezetőképessége is megnő, de azért nem annyira.) Nem lehetetetlen, hogy létezik olyan időintervallum amelyben egyszerre mind a kettő jelen van. Ezért lehet a frekvenciának kitüntetett szerepe. Az biztos, hogy a felületen létrjön egy váltakozó kettősréteg, de az más káposzta.

Üdvözlettel
Vaarga Péter

P.S. Még a hidegfúzió egyszeri létrejöttében sincs jogom kételkedni. Ennek ugyan exp(-borzaszatóan sok) a valószínűsége, de nem nulla. A fizikában viszont megköveteljük a kísérletek megismételhetőségét.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page