Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Jelasity a pletykahalozatokrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Jelasity a pletykahalozatokrol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Jelasity a pletykahalozatokrol
  • Date: Fri, 19 Sep 2008 10:34:18 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára


Jelasity Márk

SzTE Informatikai Tanszékcsoport, Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

Pletyka alapú önszervező overlay hálózatok


A nagyméretű és decentralizált peer-to-peer hálózatokban alapvető jelentőségűek az overlay struktúrák, amelyek egy virtuális szomszédsági relációt meghatározva befolyásolják a kommunikáció hatékonyságát és elosztott adatszerkezeteket (pl hash táblákat) definiálnak amik a keresési és egyéb funkciókat támogatják. Ezeknek a struktúráknak a létrehozása és folytonos javítása nagy kihívás. A pletyka algoritmusok, amelyek fő jellemzője, hogy periódikus és lokális jellegű információcserén keresztül működnek, alkalmasak erre a feladatra. Bemutatunk néhány konkrét példát, többek között véletlen és struktúrált (pl rács vagy tórusz) overlay hálózatok létrehozásán keresztül, és rámutatunk arra, hogy a klasszikus, lokális operátorokon keresztül megvalósuló energiaminimalizáción alapuló önszerveződési folyamat példájával állunk szemben, ami esetünkben különösen hatékony (azaz gyors, olcsó, és jól skálázó) algoritmust eredményez.
Az előadás kezdete: szeptember 23-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page