Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME BSc

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME BSc


Chronological Thread 
  • From: "Janos Kertesz" <kertesz AT phy.bme.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME BSc
  • Date: Thu, 28 Aug 2008 17:03:01 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Listaolvasók!

Nem állhatom meg, hogy szóvá ne tegyem: Pór Gábor állításai a BME BSc
szakról nem felelnek meg a valóságnak. Nem igaz, hogy az első év után
eldől, ki tanulhat tovább. Akit a tények is érdekelnek, tájékozódhat a
www.ttk.bme.hu --> Képzések --> BSc (alapképzések) Fizika oldalon.

Üdvözlettel
Kertész János
BME Fizikai Intézet igaygatója


  • [Fizinfo] BME BSc, Janos Kertesz, 08/28/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page